MISNA ČITANJA, NASLOVNICA

MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK-19.10.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što si pripravio, čije će biti?

XXIX. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 19. 10. 2020.

ili: Sv. Ivan Brebefski, Izak Jogues, i drugovi, mučenici; ili: Sv. Pavao od Križa, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
Ef 2, 1-10; Ps 100, 1b-5; Lk 12, 13-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ivan Brebeuf, Pavao od Križa, Petar Alkantarski, Izak, Joel prorok

 

Prvo čitanje:Ef 2, 1-10

 

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!

Bog Kristu podloži i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta,po Knezu vlasti zraka,po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga,udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi,te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.Ali Bog, bogat milosrđem,zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,

nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ,oživi zajedno s Kristom milošću ste spašeni! —te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu:
da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima
preobilno bogatstvo milosti svoje.Ta milošću ste spašeni po vjeri!I to ne po sebi!
Božji je to dar!Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.Njegovo smo djelo,stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela,koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 100, 1b-5

Pripjev:On nas stvori, i mi smo njegovi.

 

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s hvalospjevom;
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

 

Evanđelje:Lk 12, 13-21

 

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.« Nato mu on reče: »Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?« I dometnu im: »Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.«Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.’ I reče: ‘Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ Ali Bog mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?’«»Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.«

Riječ Gospodnja.

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: