Misne nakane

DANDATUMSATCRKVANAKANA
ČET1. 3. 201818:30SV. ROKAESAD MURATOVIĆ I ANA SMOLČIĆ
PET2. 3. 201818:30SV. ROKAMAGDALENA KARAKAŠ
SUB3. 3. 20188:00SV. ROKAIZ OB. MAJER JURE, ANKE I ĐURE
NED4. 3. 20189:00SV. ROKAPETAR I PETROMILA PAŽIN
NED4. 3. 201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED4. 3. 201818:30SV, ANDRIJEIZ OB. IVICE MAJER
PON5. 3. 2018


UTO6. 3. 201818:30SV, ANDRIJEMILADIN JOVIĆ
SRI7. 3. 201818:30SV, ANDRIJEFRANJO I KATA HLIŠĆ
ČET8. 3. 201818:30SV, ANDRIJENIKOLA NERALIĆ
PET9. 3. 201818:30SV, ANDRIJEOB. SMOLČIĆ I BRONDULA
SUB10. 3. 20188:00SV, ANDRIJEJOSIP SEVČEK
NED11. 3. 20189:00SV, ANDRIJEZVONIMIR DRAŽENOVIĆ
NED11. 3. 201811:00SV, ANDRIJEPRO POPULO
NED11. 3. 201818:30SV. ROKALUCIĆ I LOPANDIĆ
PON12. 3. 2018


UTO13. 3. 201818:30SV. ROKAIZ OB. ČOLAKOVIĆ
SRI14. 3. 201818:30SV. ROKAPETAR UREMOVIĆ
ČET15. 3. 201818:30SV. ROKAANTUN I ANICA KRATOFIL
PET16. 3. 201818:30SV. ROKAMARTIN KUZMANOVIĆ I MANDA JEMRIĆ
SUB17. 3. 20188:00SV. ROKAVLADO I KATA MAJIĆ
NED18. 3. 20189:00SV. ROKAFRANJO I MARIJA LEVAKOVIĆ
NED18. 3. 201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED18. 3. 201818:30SV, ANDRIJEJOSIP MUJAN
PON19. 3. 201818:30SV, ANDRIJEJOSIP BOŽIĆ
UTO20. 3. 201818:30SV, ANDRIJEOB. BUCONJIĆ I PERIĆ
SRI21. 3. 201818:30SV, ANDRIJEPREDRAG MAJER
ČET22. 3. 201818:30SV, ANDRIJEKATA I FRANJO JEMRIĆ
PET23. 3. 201818:30SV, ANDRIJEPERO I MARICA IVAKOVIĆ
SUB24. 3. 20188:00SV, ANDRIJEDARKO I MARIJAN KOVAČ
NED25. 3. 20189:00SV, ANDRIJEJOSIP KOPIĆ
NED25. 3. 201811:00SV, ANDRIJEPRO POPULO
NED25. 3. 201818:30SV. ROKAJOSIP I MARIJA TURI
PON26. 3. 2018


UTO27. 3. 201818:30SV. ROKAMILKA I FRANJO VUČEK
SRI28. 3. 201818:30SV. ROKAMATIJA LEVAKOVIĆ
ČET29. 3. 201818:30SV. ROKAIZ OB. JURČEVIĆ
PET30. 3. 2018
SV. ROKA
SUB31. 3. 201820:00SV. ROKASTANKO I KATA MASLAĆ


DANDATUMSATCRKVANAKANA
NED1. 4. 20187:00SV. ROKALUCIJA RENIĆ
NED1. 4. 201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED1. 4. 201818:30SV. ANDRIJEKOVAČ MARIJAN I DARKO
PON2. 4. 201818:30SV. ROKAKATA LOŠON I VILMOŠ
UTO3. 4. 2018


SRI4. 4. 2018


ČET5. 4. 2018


PET6. 4. 2018


SUB7. 4. 20188:00SV. ROKAIVICA HODAK
NED8. 4. 20189:00SV. ROKAIZ OB. RUKAVINA I POTLIMBRZOVIĆ
NED8. 4. 201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED8. 4. 201818:30SV. ANDRIJEANTUN MIHALJKOVIĆ
PON9. 4. 20188:00SV. ANDRIJEFILIP BIČANIĆ
UTO10. 4. 201818:30SV. ANDRIJEIZ OB. GRAHOVAC
SRI11. 4. 201818:30SV. ANDRIJEDOMIĆ STJEPAN I OBITELJ
ČET12. 4. 201818:30SV. ANDRIJEZA DUŠE U ČISTILIŠTU
PET13. 4. 201818:30SV. ANDRIJEANTE LUKETIĆ
SUB14. 4. 20188:00SV. ANDRIJEBELANJI MIJO, ANKICA, IVAN I STJEPAN
NED15. 4. 20189:00SV. ANDRIJEPAVO POSAVČIĆ
NED15. 4. 201811:00SV. ANDRIJEPRO POPULO
NED15. 4. 201818:30SV. ROKAIVAN I MARA ŠPEHAR
PON16. 4. 2018


UTO17. 4. 201818:30SV. ROKAJURAJ TURKALJ
SRI18. 4. 201818:30SV. ROKAMATO BIČANIĆ I JOSIP BOŽIĆ
ČET19. 4. 201818:30SV. ROKAANA I STJEPAN LUKETIĆ
PET20. 4. 201818:30SV. ROKAIZ OB. TEREZIJE I MARKA PAVLIČIĆ
SUB21. 4. 20188:00SV. ROKAMARKO I MARIJA JEMRIĆ ČS. LUCIJU BIČANIĆ
NED22. 4. 20189:00SV. ROKAJOSIP KOMAREC, IZ OB. MARKA BEŠLIĆ
NED22. 4. 201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED22. 4. 201818:30SV. ANDRIJEĐURO ŠURAN
PON23. 4. 2018


UTO24. 4. 201818:30SV. ANDRIJEIZ OB. MAJER JURE I JULKE
SRI25. 4. 201818:30SV. ANDRIJEMARKO LOZIĆ
ČET26. 4. 201818:30SV. ANDRIJEVUKOSAVIĆ PETAR I JANJA LEVAKOVIĆ
PET27. 4. 201818:30SV. ANDRIJEDAMIR KERI
SUB28. 4. 20188:00SV. ANDRIJEIZ OB. BAJIĆ I OB. BIČANIĆ
NED29. 4. 20189:00SV. ANDRIJEMILKA I JOSIP JURKOVIĆ
NED29. 4. 201811:00SV. ANDRIJEPRO POPULO
NED29. 4. 201818:30SV. ROKAIZ OB. TUKRALJ I OB. RAKOCIJA
DANDATUMSATCRKVANAKANA
UTO1.5.201818:30SV. ROKAANTUN B.
SRI2.5.201818:30SV. ROKAMILAN SMOLČIĆ
ČET3.5.201818:30SV. ROKAFILIP BIČANIĆ
PET4.5.201818:30SV. ROKAJANJA I RUDOLF TUSTANOVSKI
SUB5.5.20188:00SV. ROKAOB. RAJČIĆ IVANA I OB. MARIĆ KATE
NED6.5.20189:00SV. ROKAANKICA I NIKOLA ŠTEFANAC
NED6.5.201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED6.5.201818:30SV. ANDRIJEANKICA LEVAKOVIĆ
PON7.5.2018


UTO8.5.201818:30SV. ANDRIJEKATICA, MILAN I STJEPAN POPOVIĆ
SRI9.5.201818:30SV. ANDRIJEFRANJO I MATIJA GALOVIĆ
ČET10.5.201818:30SV. ANDRIJEMLADEN LONČAR
PET11.5.201818:30SV. ANDRIJEOB. EVE OREŠKOVIĆ I OB. TEREZIJE VASILJEVIĆ
SUB12.5.20188:00SV. ANDRIJEMARKO I MARIJA JEMRIĆ I STJEPAN LUČKO
NED13.5.20189:00SV. ANDRIJEJOSIP UREMOVIĆ
NED13.5.201811:00SV. ANDRIJEPRO POPULO
NED13.5.201818:30SV. ROKAEVICA JURČEVIĆ I JELKA KRALJIĆ
PON14.5.201818:30

UTO15.5.201818:30SV. ROKAANKICA NEFERANOVIĆ r. JANČIĆ I ANTE JANČIĆ
SRI16.5.201818:30SV. ROKAOB. DELIĆ I OB. JUKIĆ
ČET17.5.201818:30SV. ROKAOB. LONČAREVIĆ I OB. CINDRIĆ
PET18.5.201818:30SV. ROKASTJEPAN I RUŽA ZETAKOVIĆ
SUB19.5.20188:00SV. ROKAOB. NESTIĆ I OB. JANČIĆ
NED20.5.20189:00SV. ROKAMARIJA MARINČIĆ
NED20.5.201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED20.5.201818:30SV. ANDRIJEMILKA I MLADEN LONČAR
PON21.5.201818:30

UTO22.5.201818:30SV. ANDRIJEOB. TONKOVIĆ I KRZNARIĆ
SRI23.5.201818:30SV. ANDRIJEIVICA BIČANIĆ
ČET24.5.201818:30SV. ANDRIJEOB. LONČAR I HOSU
PET25.5.201818:30SV. ANDRIJEJOSIP KOPIĆ
SUB26.5.20188:00SV. ANDRIJEOB. NEDIĆ
NED27.5.20189:00SV. ANDRIJEZVONKO LUKETIĆ
NED27.5.201811:00SV. ANDRIJEPRO POPULO
NED27.5.201818:30SV. ROKAKARLO I ANA BIČANIĆ
PON28.5.2018


UTO29.5.201818:30SV. ROKAIZ OB. VIDA BILIĆ
SRI30.5.201818:30SV. ROKAKRIŽAN RAJČIĆ
ČET31.5.20189:00SV. ROKAAUGUST I JOSIP BILIĆ
ČET31.5.201811:00SV. ROKAPRO POPULO


DANDATUMSATCRKVANAKANA
PET1.6.201818:30SV. ROKALJUBA, BOŽICA I ZVONKO DRAŽENOVIĆ
SUB2.6.20188:00SV. ROKAMARICA SMOLČIĆ
NED3.6.20189:00SV. ROKAMARIJA LIKETIĆ I FILIP I ZVONKO
NED3.6.201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED3.6.201818:30SV. ANDRIJEOB. NESTIĆ I JANČIĆ
PON4.6.2018


UTO5.6.201818:30SV. ANDRIJEMANDA I MARIJA MUJAN
SRI6.6.201818:30SV. ANDRIJEMARTIN BIČANIĆ
ČET7.6.201818:30SV. ANDRIJEROZA I MARTIN BOŽIĆ
PET8.6.201818:30SV. ANDRIJEIZ OB. MARKOVIĆ I JURČEVIĆ
SUB9.6.20188:00SV. ANDRIJEOB. MATE BOŽIĆ I TOMISLAV MARKIĆ
NED10.6.20189:00SV. ANDRIJEDRAGICA FILIPIĆ
NED10.6.201811:00SV. ANDRIJEZVONKO JAKAB
NED10.6.201818:30SV. ROKAPRO POPULO
PON11.6.2018


UTO12.6.201818:30SV. ROKAPAVICA I ANA KLIŠANIĆ
SRI13.6.201818:30SV. ROKAANTUN DEKANIĆ
ČET14.6.201818:30SV. ROKAĐUKA, STIPO I LJUBA NIKOLIĆ
PET15.6.201818:30SV. ROKAMARIJA I MARKO JEMRIĆ I STJEPAN LUČKO
SUB16.6.20188:00SV. ROKAOB. VRUS I OB. MUSIL
NED17.6.20189:00SV. ROKAMAJER MARIJA I VLADO
NED17.6.201811:00SV. ROKAPRO POPULO
NED17.6.201818:30SV. ANDRIJEMIROSLAV MUSIL
PON18.6.201818:30

UTO19.6.201818:30SV. ANDRIJEIZ BO. IMREK I OB. BIČANIĆ
SRI20.6.201818:30SV. ANDRIJEMANDA I STIPE JURKOVIĆ
ČET21.6.201818:30SV. ANDRIJEIZ OB. DELIĆ MARIJANA
PET22.6.201818:30SV. ANDRIJENA NAKANU ZA ZDRAVLJE
SUB23.6.20188:00SV. ANDRIJENIKO VIDAKUŠIĆ
NED24.6.20189:00SV. ANDRIJEANICA ŠEBALJ
NED24.6.201811:00SV. ANDRIJEPRO POPULO
NED24.6.201818:30SV. ROKAOB. TONKOVIĆ I OB. KRZNARIĆ
PON25.6.2018


UTO26.6.201818:30SV. ROKAIVAN PEROKOVIĆ
SRI27.6.201818:30SV. ROKAPETAR KRZNARIĆ
ČET28.6.201818:30SV. ROKAVLADO POSAVČIĆ
PET29.6.201818:30SV. ROKAIVO I LUCIJA SMOLČIĆ
SUB30.6.20188:00SV. ROKAPERO BAJIĆ


DANDATUMSATCRKVANAKANA
NED1.7.20189:00SV. ROKA

DRAGAN I IVAN VUKOSAVIĆ I OB. VICKA MASLAĆ

NED1.7.201818:30SV. ANDRIJEPRO POPULO
PON2.7.2018


UTO3.7.201818:30SV. ANDRIJEROZA ČUPORT, ŽELJKO, ANA, STJEPAN MATASIĆ
SRI4.7.201818:30SV. ANDRIJEFRANJO I ŽELJKO VESELIĆ
ČET5.7.201818:30SV. ANDRIJEJOSIP, MARIJA, STJEPAN I ANICA MAJHER
PET6.7.201818:30SV. ANDRIJESLAVKA RAJIĆ, MILKA I KLARA JERKIĆ
SUB7.7.20188:00SV. ANDRIJEZA OBITELJ STAJIĆ
NED8.7.20189:00SV. ANDRIJEOB. NEDIĆ
NED8.7.201818:30SV. ROKAPRO POPULO, MARIJA I NIKOLA PFAFF
PON9.7.2018


UTO10.7.2018


SRI11.7.2018


ČET12.7.2018


PET13.7.2018


SUB14.7.20188:00SV. ROKALUKA DEKANIĆ
NED15.7.20189:00SV. ROKASTJEPAN BILIĆ I OB. IVANA NEKIĆ
NED15.7.201818:30SV. ANDRIJEPRO POPULO
PON16.7.2018


UTO17.7.201818:30SV. ANDRIJESTJEPAN BOŽIĆ ĐOLA
SRI18.7.201818:30SV. ANDRIJENIKOLA MIŠKULIN
ČET19.7.201818:30SV. ANDRIJEĐURO NIKOLIĆ
PET20.7.201818:30SV. ANDRIJEANKICA I ANICA LEVAKOVIĆ
SUB21.7.20188:00SV. ANDRIJEMARIJAN GALOVIĆ
NED22.7.20189:00SV. ANDRIJEIZ OB. ANTOLOVIĆ
NED22.7.201818:30SV. ROKAPRO POPULO
PON23.7.2018


UTO24.7.201818:30SV. ROKALJUBA NIKOLIĆ
SRI25.7.201818:30SV. ROKAIZ OB. SORČIK, DEKANIĆ I NESTIĆ
ČET26.7.201818:30SV. ROKAANA TUSTANOVSKI I ANICA VRBANAC
PET27.7.201818:30SV. ROKAGORDANA RAPČAN, I OB. RAPČAN I SLIEPČEVIĆ
SUB28.7.20188:00SV. ROKAVINKA MILIČEVIĆ
NED29.7.20189:00SV. ROKAPRO POPULO
NED29.7.201818:30SV. ANDRIJEBOŽIĆ STJEPAN
PON30.7.2018


UTO31.7.201818:30SV. ANDRIJEANKA ROGIĆ