ŽIVOT CRKVE

Isus nas šalje da idemo u susret drugima i liječimo bolesti nakupljene u srcima ljudi bez ljubavi!

I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike. I reče im: »Ništa ne uzimajte na put: ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da niste imali više od dvije haljine! Oni krenuše: obilazili su po selima, navješćivali evanđelje i liječili posvuda. (Lk 9, 1-6) Tko sam zaista, i s čim idem u… Continue reading Isus nas šalje da idemo u susret drugima i liječimo bolesti nakupljene u srcima ljudi bez ljubavi!

MOLITVE, Nekategorizirano

Čudotvorna molitva sv. Josipu stara 1900 godina

Ova molitva sv. Josipu pronađena je pedeset godina nakon rođenja našeg Gospodina Isusa Krista. Godine 1505. Papa je ovu molitvu poslao caru Karlu koji je tada išao u bitku. Predaja kaže da tko god moli ovu molitvu neće umrijeti iznenadno, bez oprosta grijeha, te da oni koji mole ne mogu upasti u ruke neprijatelja, niti… Continue reading Čudotvorna molitva sv. Josipu stara 1900 godina