PROPOVIJED

RAZMIŠLJANJE O DANAŠNJEM EVANĐELJU-Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje!

EVANĐELJE Lk 21, 29-33

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«

Riječ Gospodnja

Image result for Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje!

MISNA ČITANJA POSLUŠAJTE OVDJE

KOMENTAR

»VLAST NJEGOVA VLAST JE VJEČNA,
NIKADA NEĆE PROĆI, 
KRALJEVSTVO NJEGOVO VJEČNO, 
NIKADA PROPASTI NEĆE.
RIJEČ GOSPODNJA.«

Kako je zanimljivo ovo Danijelovo viđenje: nakon što je vidio kakva zla očekuju svijet i protiv čega će se Crkva Božja sve boriti, u posljednjem mu je prizoru pokazano da je konačni pobjednik Bog. Možda nam upravo ta slika može pomoći danas kada nam se nameće uvjerenje da zlo nadvladava i da ono ima sve izglede da će pobijediti jer, evo, vidimo da će na kraju ipak pobijediti Bog. Možda bi upravo takva slika trebala biti u nama, u našim glavama? Možda bismo ipak trebali iz Božje perspektive gledati borbu, ishod i kraj jer je krajnji ishod Božja pobjeda. Zbog toga trebamo stisnuti zube i ostati u pobjedničkom taboru jer pobjeda je samo u Bogu. Kako je rekla Mala Terezija: U nebu ćemo pričati o svojim slavnim kušnjama. Zamislimo samo kako će biti zanimljivo kad vidimo što smo sve prošli, što smo sve učinili zbog Boga. Kakva će to biti radost i, naravno, zahvala Bogu! Bez obzira na kušnje, trebamo imati mentalitet pobjednika.

MOLITVA

Oče sveti, zlo se nekada čini veliko, jako, moćno, ali samo ako te ne poznajemo. Daj nam da te upoznamo kako nam zlo i Zli ne bi mogli ukrasti život u tebi i s tobom u vječnosti. Amen. Izvor: https://book.hr/