"SVETI ROKO I SVETI ANDRIJA MOLITE ZA NAS"

II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PETAK PRVI TJEDAN DOÅ AÅ ĆA-SVETI NIKOLA, BISKUP

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN
Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer, Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Duh Sveti tebe posveti
Bogatijom još milošću:
Da puk mu sveti predvodiš
Obilnije na pašnjake.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohizaj Crkvi u pomoć,
Da u vijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Å to tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen.

 

PSALMODIJA
Ant. 1. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

 
      Blago onome koji misli na uboga i slaba: *
              u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
      Gospodin će ga štititi i živa sačuvati, †
              sreću mu dati na zemlji, *
              i neće ga predati na volju dušmanima.
      Gospodin će ga ukrijepiti na postelji boli, *
              bolest mu okrenuti u snagu.

      Zavapih:   »Gospodine, smiluj mi se, *
              iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih! «
      Neprijatelji zlo govore o meni: *
              »Kad će umrijeti
              i kad će mu nestati imena? «
      I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, *
              u srcu pakosti skuplja i vani opada.

      Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni: *
              zlo mi dosuđuju:
      »Pogubna se pošast na nj oborila. « *
              Ili: »Tko jednom leže, više ne ustaje. «
      Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, *
              koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

      A ti, Gospodine, smiluj se meni i podigni me *
              da im mogu uzvratiti.
      Po tome ću znati da sam mio tebi: *
              što se dušmanin moj
              neće veseliti nada mnom.
      Ti ćeš me zdrava uzdržati *
              i pred svoje me lice staviti dovijeka.

      Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
              od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

 
Ant. 2. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

 
      Bog nam je zaklon i utvrda, *
              pomoćnik spreman u nevolji.
      Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
              kad se bregovi ruše u srce mora.
      Nek buče i bjesne valovi morski, *
              nek bregovi dršću od žestine njihove:
      s nama je Gospodin nad Vojskama, *
              naša je utvrda Bog Jakovljev!

      Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
              presveti šator Višnjega.
      Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
              od rane zore Bog mu pomaže.
      Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
              kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
      s nama je Gospodin nad Vojskama, *
              naša je utvrda Bog Jakovljev!

      Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
              strahote koje on na zemlji učini.
      Do nakraj zemlje on ratove prekida, †
              lukove krši i lomi koplja, *
              štitove ognjem sažiže.
      Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
              uzvišen nad pucima,
              nad svom zemljom uzvišen!

      S nama je Gospodin nad Vojskama, *
              naša je utvrda Bog Jakovljev!

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

 
Ant. 3. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

 
      Velika su i čudesna djela tvoja, *
              Gospodine, Bože, Svevladaru!
      Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
              Kralju narodâ!

      Tko da te se ne boji, Gospodine, †
              tko da ne slavi Ime tvoje! *
              Ti si jedini svet!

      I zato svi će narodi doći †
              i klanjati se pred tobom, *
              jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 1 – 4

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prislino, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

 

KRATKI OTPJEV

R. Ovo je ljubitelj svoje braće, * koji se mnogo moli za narod. Ovo je.
O. I život svoj dade za braću svoju. * Koji se mnogo moli za narod. Slava Ocu. Ovo je.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme.  

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

      Veliča * duša moja Gospodina
      i klikće duh moj *
              u Bogu mome Spasitelju,
      što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
              odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
      Jer velika mi djela učini Svesilni, *
              sveto je ime njegovo.
      Od koljena do koljena dobrota je njegova *
              nad onima što se njega boje.

      Iskaza snagu mišice svoje, *
              rasprši oholice umišljene.
      Silne zbaci s prijestolja, *
              a uzvisi neznatne.
      Gladne napuni dobrima, *
              a bogate otpusti prazne.

      Prihvati Izraela, slugu svoga, *
              kako obeća ocima našim:
      spomenuti se dobrote svoje *
              prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme.

 

 

PROÅ NJE

Hvalom proslavimo Krista koji je postao velikim svećenikom da ljude kod Boga zagovara i ponizno ga zamolimo:

Spasi, Gospodine, narod svoj.

Ti si Crkvu svoju obdario svetim i vrijednim upraviteljima:
-daj da se kršćani trajno raduju njihovu mudrom vodstvu.
Spasi, Gospodine, narod svoj.

Kad su te sveti pastiri poput Mojsija molili, otpustio si grijehe narodu:
-po njihovu zagovoru neprestano posvećuj i čisti svoju Crkvu.

Svete si svoje pomazao posred braće i Duha si im svoga dao:
-ispuni Duhom Svetim sve upravitelje naroda.

Ti si baština svetih pastira:
-ne daj da bez tebe ostane itko od onih koje si krvlju svojom otkupio.

Ti po pastirima Crkve ovcama svojim daruješ život vječni da ih nitko ne istrgne iz ruke tvoje:
-spasi pokojnike za koje si svoj život položio.

Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine, tvome se milosrđu žarko utječemo: zagovoromm svetog biskupa Nikole čuvaj nas od svih opasnosti života da bez zapreke idemo putem spasenja. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

NO COPY !!!
%d blogeri kao ovaj: