II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PETAK PRVI TJEDAN DOŠAŠĆA-SVETI NIKOLA, BISKUP

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN
Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer, Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Duh Sveti tebe posveti
Bogatijom još milošću:
Da puk mu sveti predvodiš
Obilnije na pašnjake.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohizaj Crkvi u pomoć,
Da u vijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Što tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen.

 

PSALMODIJA
Ant. 1. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

 
    Blago onome koji misli na uboga i slaba: *
        u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
    Gospodin će ga štititi i živa sačuvati, †
        sreću mu dati na zemlji, *
        i neće ga predati na volju dušmanima.
    Gospodin će ga ukrijepiti na postelji boli, *
        bolest mu okrenuti u snagu.

    Zavapih:  »Gospodine, smiluj mi se, *
        iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih!«
    Neprijatelji zlo govore o meni: *
        »Kad će umrijeti
        i kad će mu nestati imena?«
    I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, *
        u srcu pakosti skuplja i vani opada.

    Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni: *
        zlo mi dosuđuju:
    »Pogubna se pošast na nj oborila.« *
        Ili: »Tko jednom leže, više ne ustaje.«
    Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, *
        koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

    A ti, Gospodine, smiluj se meni i podigni me *
        da im mogu uzvratiti.
    Po tome ću znati da sam mio tebi: *
        što se dušmanin moj
        neće veseliti nada mnom.
    Ti ćeš me zdrava uzdržati *
        i pred svoje me lice staviti dovijeka.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

 
Ant. 2. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

 
    Bog nam je zaklon i utvrda, *
        pomoćnik spreman u nevolji.
    Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
        kad se bregovi ruše u srce mora.
    Nek buče i bjesne valovi morski, *
        nek bregovi dršću od žestine njihove:
    s nama je Gospodin nad Vojskama, *
        naša je utvrda Bog Jakovljev!

    Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
        presveti šator Višnjega.
    Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
        od rane zore Bog mu pomaže.
    Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
        kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
    s nama je Gospodin nad Vojskama, *
        naša je utvrda Bog Jakovljev!

    Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
        strahote koje on na zemlji učini.
    Do nakraj zemlje on ratove prekida, †
        lukove krši i lomi koplja, *
        štitove ognjem sažiže.
    Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
        uzvišen nad pucima,
        nad svom zemljom uzvišen!

    S nama je Gospodin nad Vojskama, *
        naša je utvrda Bog Jakovljev!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

 
Ant. 3. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

 
    Velika su i čudesna djela tvoja, *
        Gospodine, Bože, Svevladaru!
    Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
        Kralju narodâ!

    Tko da te se ne boji, Gospodine, †
        tko da ne slavi Ime tvoje! *
        Ti si jedini svet!

    I zato svi će narodi doći †
        i klanjati se pred tobom, *
        jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 1 – 4

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prislino, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

 

KRATKI OTPJEV

R. Ovo je ljubitelj svoje braće, * koji se mnogo moli za narod. Ovo je.
O. I život svoj dade za braću svoju. * Koji se mnogo moli za narod. Slava Ocu. Ovo je.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme. 

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme.

 

 

PROŠNJE

Hvalom proslavimo Krista koji je postao velikim svećenikom da ljude kod Boga zagovara i ponizno ga zamolimo:

Spasi, Gospodine, narod svoj.

Ti si Crkvu svoju obdario svetim i vrijednim upraviteljima:
-daj da se kršćani trajno raduju njihovu mudrom vodstvu.
Spasi, Gospodine, narod svoj.

Kad su te sveti pastiri poput Mojsija molili, otpustio si grijehe narodu:
-po njihovu zagovoru neprestano posvećuj i čisti svoju Crkvu.

Svete si svoje pomazao posred braće i Duha si im svoga dao:
-ispuni Duhom Svetim sve upravitelje naroda.

Ti si baština svetih pastira:
-ne daj da bez tebe ostane itko od onih koje si krvlju svojom otkupio.

Ti po pastirima Crkve ovcama svojim daruješ život vječni da ih nitko ne istrgne iz ruke tvoje:
-spasi pokojnike za koje si svoj život položio.

Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine, tvome se milosrđu žarko utječemo: zagovoromm svetog biskupa Nikole čuvaj nas od svih opasnosti života da bez zapreke idemo putem spasenja. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.