NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Otvorile su im se oči i vidjeli su što se stvarno događa na Svetoj Misi!-VIDEO

I stoga s anđelima i sa svima svetima slavu tvoju naviještamo uglas govoreći: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot! Puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini! Blagoslovljen, koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visini!!! „Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.” „Uzmite… Continue reading Otvorile su im se oči i vidjeli su što se stvarno događa na Svetoj Misi!-VIDEO

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Božićna pastirska poruka i čestitka nadbiskupa Đure Hranića

Božićna pastirska poruka i čestitka 2019. godine Josip „ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku“.    (Mt 2,21) Draga braćo i sestre! Posvuda je Betlehem.  Utjelovljenjem Sina Božjega u krilu Djevice Marije i rođenjem u Betlehemu Bog postaje središte stvorene stvarnosti. Bog je postao čovjekom. Ušao je u ljudsku povijest. Zemlja… Continue reading Božićna pastirska poruka i čestitka nadbiskupa Đure Hranića