NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Što se stvarno događa na Svetoj Misi!

I stoga s anđelima i sa svima svetima slavu tvoju naviještamo uglas govoreći: Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot! Puna su nebesa i zemlja Tvoje slave. Hosana u visini!

Blagoslovljen, koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visini!!! „Uzmite i jedite od ovoga svi: ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.” „Uzmite i pijte iz njega svi: ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.”   Gospodin moj i Bog moj!  

%d blogeri kao ovaj: