II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA UTORAK-BOŽIĆNO VRIJEME

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Što dršćeš , kruti Irude,
Od kralja koji dolazi?
Ne, prijestolja ne otima
Tko prijesto dariva.

Mudraci zvijezdu gledaju,
Za zvijezdom naprijed okreću,
Sve ištu Svjetlo svjetlošću
I darom Boga priznaju.

U čistu kupelj Jordana
Sad višnje Janje ulazi,
Nas peruć, samo nevino,
Sve grijehe na se uzima.

Gle čuda, na riječ njegovu
U posudama kamenim
Rumenom voda postaje
U vino se pretarajuć.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
i Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
I.

    Poslušajte ovo, svi narodi, *
        čujte, svi stanovnici zemlje,
    vi, djeco puka, i vi, odličnici, *
        bogati i siromašni zajedno!

    Moja će usta zboriti mudrost, *
        i moje srce misli razumne.
    K poučnoj izreci priklonit ću uho, *
        uz citru ću izložit svoju zagonetku.

    Što da se bojim u danima nesreće *
        kad me opkoli zloba spletkara
    koji se u blago svoje uzdaju *
        i silnim se hvale bogatstvom?

    Ta nitko sebe ne može otkupit *
        ni za se dati Bogu otkupninu:
    životu je cijena previsoka, *
        i nikada je neće platiti
    tko želi živjeti dovijeka *
        i ne vidjeti jamu grobnu.
    Jer, i mudri umiru, †
        pogiba i luđak i bezumnik: *
        bogatstvo svoje ostavlja drugima.

    Grobovi im kuće zasvagda, †
        stanovi njihovi od koljena do koljena, *
        sve ako se zemlje nazivale
        imenima njihovim.
    Čovjek koji nerazumno živi *
        sličan je stoci koja ugiba.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

 

Ant. 2. Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

 
    Takav je put onih koji se ludo uzdaju, *
        to je konac onih koji uživaju u sreći.
    Poput stada redaju se u Podzemlju, *
        smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.
    Njihova će lika brzo nestati, *
        Podzemlje će im biti postojbina.

    A moju će dušu †
        Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža *
        i milostivo me primiti.
    Ne boj se ako se tko obogati *
        i ako se poveća blago doma njegova:
    kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, *
        i blago njegovo neće s njime sići.

    Ako se u životu držao sretnim *
        –  »Govorit će se da ti je dobro bilo!« –
    i on će doći u skup otaca svojih, *
        gdje svjetlosti više vidjeti neće.
    Čovjek koji nerazumno živi *
        sličan je stoci koja ugiba.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

 

Ant. 3. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 
    Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
        primiti slavu i east i moć!
    Jer, ti si sve stvorio, *
        i tvojom voljom sve postade
        i bî stvoreno!

    Dostojan si uzeti knjigu *
        i otvoriti pečate njezine.
    Jer si bio zaklan †
        i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
        ljude iz svakog plemena i jezika,
        puka i naroda.
    Učinio si ih Bogu našemu
        kraljevstvom i svećenicima, *
        i kraljevat će na zemlji.

    Dostojan je zaklani Jaganjac *
        primiti moć i bogatstvo
    i mudrost i snagu *
        i čast i slavu i blagoslov!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 

 

KRATKO ČITANJE      Usp. 2 Pet 1, 3-4

Krist nam, time što ga spoznasmo, za život i bogoljubnost darova svekoliku svoju božansku
moć; on nas pozva svojom slavom i moću i po njoj nas obdari najvećim i dragocijenim obećanjima da po njima postanemo zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

KRATKI OTPJEV

R. Njim se blagoslivljala* sva plemena zemlje! Njim se.
O. Svi narodi nazivali ga blaženim!* Sva plemena zemlje. Slava Ocu. Njim se.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kad Mudraci ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću velikom, uđoše u kuću i prinješe Gospodinu zlato, tamjan i smirnu.
 
  Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Kad Mudraci ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću velikom, uđoše u kuću i prinješe Gospodinu zlato, tamjan i smirnu.

PROŠNJE

Blagoslovljen da je Krist Gospodin, koji pohodi sve što borave u tmini i smjeni
smrtnoj te ih svojim dolaskom prosvjetljuje. Pobožnom ga molitvom zamolimo i mi:

         Kriste, Mlado Sunce, pokaži nam svoje svjetlo!

Kriste Gospodine, tvoj dolazak je rođendan tvoga Tijela – Crkve:
-daj da ona raste i izgrađuje se u ljubavi.

Ti nebom i zemljom upravljaš svojom desnicom:
-daj da narodi i njihovi upravitelji upoznaju tvoju kraljevsku vlast.
   
Svojim si utjelovljenjem postao vječni svećenik:
-daj da svećenici budu prikladni službenici tvoga otkupljenja.

U krilu Marije Djevice izveo si otajstveni brak čovještva i božanstva:
-blagoslovi djevice koje su posvećene tebi, nebeskom Zaručniku

Uzevši našu smrnu narav, uništio si smrt, koju nisi stvorio;
-smrt naših pokojnika izmijeni u život vječni!

Oče naš…

MOLITVA

Obasjaj nam, Gospodine, srce svojim nebeskom svjetlošću: vodi nas kroz tmine
ovoga svijeta i dovedi u domovinu vječne svijetlosti! Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.