I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA SRIJEDA-BOŽIĆNO VRIJEME

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Ps 95(94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
  uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
  kličimo mu pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
  Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
  njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
 i kopno koje načiniše ruke njegove.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
  poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
  a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
  »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
  kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
  iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
  pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
  i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svome gnjevu: *
  Nikad neće ući u moj počinak!«

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

 

HIMAN

Svi koji Krista tražite.
Sad oči u vis dižite,
Tu moći ćete vidjeti
Znak očit slave vječite.

Navijestila nam zvijezda je,
Od samog sunca sjajnija,
Da dobri Bog je došao
U smrtnom tijelu na zemlju.

Sa žala, evo, perzijskih
Mudraci zvijezdu motreći
Stijeg Kraljev u njoj gledaju,
U čudu stojeć veliku.

I vele: Tko li Kralj je taj
Što zvijezdama zapovijeda,
Od koga dršće svemir sav
I svi mu služe stvorovi?

O prezira čudovitog!
To svjetlost je neprolazna,
Sjaj uzvišen, bez granica,
Od neba, zemlje stariji.

To kralj je sviju naroda,
To kralj je puka židovskog,
Što Abrahamu zauvijek
I djeci bi mu obećan.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom Presvetim
u vječne vijeke vjekova! Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš.

 
    Glasom svojim Bogu vapijem, *
        glasom svojim Bogu, i on me čuje.
    U dan nevolje tražim Gospodina, †
        noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
        utjehu otklanja duša moja.
    Spominjem se Boga i uzdišem; *
        kad razmišljam, daha mi nestane.

    Vjeđe moje budne držiš, *
        potresen sam, ne mogu govoriti.
    Mislim na drevne dane *
        i sjećam se davnih godina;
    razmišljam noću u srcu, *
        mislim, i duh moj ispituje:

    »Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
        i Hoće li ikad još biti milostiv?
    Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
        njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
    Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
        ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?«

    I govorim:  »Ovo je bol moja: *
        promijenila se desnica Višnjega.«
    Spominjem se djela Gospodnjih, *
        sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
    Promatram sva djela tvoja, *
        razmatram ono što si učinio.

    Svet je tvoj put, o Bože: *
        koji je bog tako velik kao Bog naš?
    Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
        na pucima si pokazao silu svoju.
    Mišicom si izbavio narod svoj, *
        sinove Jakovljeve i Josipove.
    Vode te ugledaše, Bože, †
        ugledaše te vode i ustuknuše, *
        bezdani se uzburkaše.
    Oblaci prosuše vode, †
        oblaci zatutnjiše gromom, *
        i tvoje strijele poletješe.
    Grmljavina tvoja u vihoru zaori, †
        munje rasvijetliše krug zemaljski, *
        zemlja se zatrese i zadrhta.

    Kroz more put se otvori tebi †
        i tvoja staza kroz vode goleme, *
        a tragova tvojih nitko ne vidje.
    Ti si svoj narod vodio kao stado *
        rukama Mojsija i Arona.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš đ

 

Ant. 2. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

 

    Kliče srce moje u Gospodinu, *
        raste snaga moja po Bogu mojemu.
    Šire mi se usta na dušmane moje, *
        jer se radujem pomoči tvojoj.
    Nitko nije svet kao što je Gospodin †
        jer nema nikog osim tebe, *
        i nema hridi kao što je Bog naš.
    Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
        neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
    jer Gospodin je sveznajući Bog, *
        pravo on prosuđuje djela.

    Lomi se luk junacima, *
        nemoćni se snagom opasuju.
    Nekoć siti sad se za kruh muče, *
        Nekoć gladni ne gladuju više.
    Nerotkinja rađa sedam puta, *
        majka brojne djece svježinu izgubi.
    Gospodin daje smrt i život, *
        ruši u Podzemlje i odande diže.
    Gospodin čini uboga i bogata, *
        obara čovjeka i uzvisuje.
    Diže slabića iz prašine, *
        iz bunjišta izvlači uboga,
    da ih posadi s knezovima *
        i da im odredi počasna mjesta.

    Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
        na njih je stavio ovaj svijet.
    Korake čuva svojih vjernika, †
        zlikovce stiže propast u mraku; *
        svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
    Koji se protive Gospodinu, padaju, *
        Svevišnji grmi s nebesa.
    Gospodin sudi međama zemlje, †
        daje silu svojemu kralju, *
        uzdiže snagu pomazanika svoga.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

 

Ant. 3. Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja.

 
    Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
        †  nek se vesele otoci mnogi!
    Oblak i tama ovijaju njega, *
        pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
    Oganj ide pred njim *
        i sažiže okolo dušmane njegove.

    Munje mu svijet osvjetljuju: *
        zemlja to vidi i strepi.
    Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
        pred vladarom sve zemlje.
    Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
        svi narodi gledaju mu slavu.

    Nek se postide svi što likove štuju †
        i koji se hvale kumirima. *
        Poklonite mu se, svi bozi!
    Sion radostan sluša, †
        gradovi Judini kliču, *
        zbog tvojih sudova, Gospodine!
    Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
        –   nad svom zemljom, *
        visoko, visoko nad bozima svima.

    Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
        on čuva duše pobožnika svojih, *
        izbavlja ih iz ruku opakih.
    Svjetlost sviće pravedniku *
        i radost čestitima u srcu.
    Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
        slavite sveto ime njegovo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja.

 

 

KRATKO ČITANJE    Iz 4, 2-3

U onaj dan će izdanak Gospodnji biti na diku i na slavu, a plod zemlje na ponos i ures spašenima u Izraelu. Tko ostane na Sionu i preživi u Jeruzalemu, zvat će se “svet” i bit
će upisan da u Jeruzalemu živi.

KRATKI OTPJEV

R. Njim se blagoslivljala* sva plemena zemlje! Njim se.
O. Svi narodi nazivali ga blaženim!* Sva plemena zemlje. Slava Ocu. Njim se.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tri dara priniješe Mudraci Gospodinu: zlato, tamjan i smirnu, Sinu Božjem, velikome kralju, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tri dara priniješe Mudraci Gospodinu: zlato, tamjan i smirnu, Sinu Božjem, velikome kralju, aleluja.

MOLBENICA

Krist je došao osloboditi stvorenje od ropstva raspadljivosti i darovati mu slobodu sinova Božjih. Slavu iskažimo njegovoj dobroti i milosrđu i pobožno ga zamolimo:

    Po rođenju nas svome oslobodi od zla!

Gospodine, ti si odvijeka, a u vremenu si novi život uzeo:
-trajno nas obnavljaj po otajstvu svoga rođenja!

Božanstvo si sačuvao, a čovještvo si čudesno uzeo;
-daj da svojim životom u punini uzmemo udjela na tvom božanstvu.

Svojim si dolaskom posatao svjetlo naroda i učitelj svetosti:
-daj da tvoja riječ bude svjetiljka nogama našim.

Riječ Božja, što u krilu Djevice Marije postade čovjekom i dođe na ovaj svijet,
-po vjeri trajno se nastani u srcima našim!

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože, tvoj se Jedinorođenac pojavio u našem tijelu i postao nam sličan ljudskim obličjem.
Molimo te da nas iznutra obnoviš na njegovu sliku. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.