II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA ČETVRTAK-BOŽIĆNO VRIJEME

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Što dršćeš , kruti Irude,
Od kralja koji dolazi?
Ne, prijestolja ne otima
Tko prijesto dariva.

Mudraci zvijezdu gledaju,
Za zvijezdom naprijed okreću,
Sve ištu Svjetlo svjetlošću
I darom Boga priznaju.

U čistu kupelj Jordana
Sad višnje Janje ulazi,
Nas peruć, samo nevino,
Sve grijehe na se uzima.

Gle čuda, na riječ njegovu
U posudama kamenim
Rumenom voda postaje
U vino se pretarajuć.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
i Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Postavih te za svjetlost narodima da spas moj do nakraj zemlje doneseš.
I.

    Bože, sud svoj daj kralju *
        i svoju pravdu sinu kraljevu.
    Nek puku tvojem sudi pravedno, *
        siromasima po pravici!

    Nek bregovi narodu urode mirom, *
        a brežuljci pravdom.
    Dosudit će pravo ubogim pučanima, †
        djeci siromaha donijet će  spasenje, *
        a tlačitelja on će smrviti.
    I živjet će dugo kao sunce *
        i kao mjesec u sva pokoljenja.

    Sići će kao dažd na travu, *
        kao kiša što natapa zemlju!
    U danima njegovim cvjetat će pravda *
        i mir velik – sve dok bude mjeseca.
    I vladat će od mora do mora, *
        i od Rijeke do granica svijeta.

    Dušmani će njegovi preda nj kleknuti, *
        i protivnici lizati prašinu.
    Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, *
        vladari Šabe i Sebe danak donositi.
    Klanjat će mu se svi vladari, *
        svi će mu narodi služiti.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Postavih te za svjetlost narodima da spas moj do nakraj zemlje doneseš.

 

Ant. 2. Gospodin će djeci siromaha donijeti spasenje, njihov će život osloboditi od
tlačenja.

 
    On će spasiti siromaha koji uzdiše, *
        nevoljnika koji pomoćnika nema;
    smilovat će se ubogu i siromahu *
        i spasit će život nevoljniku:
    oslobodit će ih nepravde i nasilja, *
        jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

    Stoga nek živi! Neka  ga daruju zlatom iz Arabije, †
        nek mole za njega svagda *
        i vazda ga blagoslivljaju!
    Nek bude izobila žita u zemlji, *
        po vrhuncima klasje neka šušti ko Libanon!
    I cvjetali stanovnici gradova *
        kao trava na livadi.

    Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! *
        Dok je sunca, živjelo mu ime!
    Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, *
        svi narodi nazivali ga blaženim!
    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        koji jedini tvori čudesa!

    I blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka! †
        Sva se zemlja napunila slave njegove! *
        Tako neka bude. Amen!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin će djeci siromaha donijeti spasenje, njihov će život osloboditi od
tlačenja.

 

Ant. 3. Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

 
    Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, †
        koji jesi i koji bijaše *
        zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
        i zakraljio se!

    Gnjeviše se narodi,
        ali dođe srdžba tvoja, *
        i čas da se sudi mrtvima
    i naplata dade slugama
        tvojim prorocima i svetima *
        i svima koji se boje imena tvoga,
        malima i velikima.

    Sada nasta spasenje i snaga †
        i kraljevstvo Boga našega *
        i vlast Pomazanika njegova!
    Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
        koji ih dan i noa optuživaše
        pred Bogom našim.

    Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom †
        i riječju svoga svjedočanstva: *
        nisu ljubili života svoga
        – sve do smrti.
    Zato, veselite se, nebesa *
        i svi nebesnici!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

 

 

KRATKO ČITANJE   Kol 1, 13-15

On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Siona, ljubavi svoje, u kome imamo
otkupljenje, otpuštenje grijeha. Krist Isus, slika je Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.
 

KRATKI OTPJEV

R. Njim se blagoslivljala* sva plemena zemlje! Njim se.
O. Svi narodi nazivali ga blaženim! Sva plemena zemlje. Slava Ocu. Njim se.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Pitaše Herod mudrace: koji ste to znak vidjeli o novorođenom Kralju? Blistavu zvijezdu vidjesmo, sjaj joj sav svijet rasvjetljuje.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pitaše Herod mudrace: koji ste to znak vidjeli o novorođenom Kralju? Blistavu zvijezdu vidjesmo, sjaj joj sav svijet rasvjetljuje.

PROŠNJE

Hvalama obaspimo Božju riječ, koja je došla da grijehe naše posve odstrani. Tom sigurnošću
prožeti, Kristu zavapijmo riječima:

    Pokaži nam Gospodine, dobrotu svoju!

Vječni Svećeniče, došavši u svijet uspostavio si pravo bogoštovlje:
– daj sve ljude po svojoj Crkvi učini dionicima tog bogoštovlja!

Liječniče duša i tjelesa, došao si da nas bolesne pohodiš
– iscijeli i ojačaj bolesne!

Tvoje je rođenje, Gospodine, izvor naše opće radosti
– priteci u pomoć bijednima i grešnima da u tebi nađu radost!

Snažni kralju, ti si slomio spone staroga ropstva
– svim zatočenicima i zatvorenicima daj svoju utjehu!

Svojim si dolaskom postao širom otvorena vrata neba
– kroz njih u nebo propusti pokojnike naše!

Oče naš…

MOLITVA

Bože, svjetlosti svih naroda, udijeli ljudima trajan mir;  ulij nam u srce sjaj novoga svjetla kojim si rasvijetlio Mudrace, naše Oče po vjeri. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.