I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA PETAK-BOŽIĆNO VRIJEME

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

Ps 95(94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
  uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
  kličimo mu pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
  Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
  njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
 i kopno koje načiniše ruke njegove.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
  poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
  a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
  »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
  kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
  iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
  pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
  i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svome gnjevu: *
  Nikad neće ući u moj počinak!«

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

Ant. Krist nam se rodio: dođite, poklonimo se!

HIMAN

Svi koji Krista tražite.
Sad oči u vis dižite,
Tu moći ćete vidjeti
Znak očit slave vječite.

Navijestila nam zvijezda je,
Od samog sunca sjajnija,
Da dobri Bog je došao
U smrtnom tijelu na zemlju.

Sa žala, evo, perzijskih
Mudraci zvijezdu motreći
Stijeg Kraljev u njoj gledaju,
U čudu stojeć veliku.

I vele: Tko li Kralj je taj
Što zvijezdama zapovijeda,
Od koga dršće svemir sav
I svi mu služe stvorovi?

O prezira čudovitog!
To svjetlost je neprolazna,
Sjaj uzvišen, bez granica,
Od neba, zemlje stariji.

To kralj je sviju naroda,
To kralj je puka židovskog,
Što Abrahamu zauvijek
I djeci bi mu obećan.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom Presvetim
u vječne vijeke vjekova! Amen.

 

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Srce raskajano i ponizno, Bože, nemoj prezreti.

 
    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
         i učinio što je zlo pred tobom:
    pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
       i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
        Bože, Bože spasitelju moj! *
        Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Srce raskajano i ponizno, Bože, nemoj prezreti.

Ant. 2. Gospodine, u gnjevu se svojem smilovanja sjeti.

 
    Gospodine, čuo sam za slavu tvoju, *
        Gospodine, tvoje mi djelo ulijeva jezu!
    Ponovi ga u naše dane! †
        Otkrij ga u naše vrijeme! *
        U gnjevu se svojem smilovanja sjeti!
    Bog stiže iz Temana, *
        a Svetac s planine Parana!
    Veličanstvo njegovo zastire nebesa, *
        zemlja mu je puna slave.
    Sjaj mu je ko svjetlost, †
        zrake sijevaju iz njegovih ruku, *
        ondje mu se krije sila.

    Iziđe da spasiš narod svoj, *
        da spasiš svog pomazanika.
    Gaziš po moru s konjima svojim, *
        po pučini silnih voda!
    čuo sam! Sva se moja utroba trese, *
        podrhtavaju mi usne na taj zvuk,
    trulež prodire u kosti moje, *
        noge klecaju poda mnom.
    Počinut ću kada dan tjeskobni *
        svane narodu što nas sad napada.

    Jer smokvino drvo neće više cvasti, *
        niti će na lozi biti ploda,
    maslina će uskratiti rod, *
        polja neće donijeti hrane,
    ovaca će nestati iz tora, *
        u oborima neće biti ni goveda.

    Ali ja ću se radovati u Gospodinu *
        i kliktat ću u Bogu, svojem Spasitelju.
    Gospodin, moj Bog, moja je snaga, †
        on mi daje noge poput košutinih, *
        i vodi me na visine.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodine, u gnjevu se svojem smilovanja sjeti.

 

Ant. 3. Slavi Gospodina, Jeruzaleme. †

    Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
        hvali Boga svoga, Sione!

    On učvrsti zasune vrata tvojih, *
        blagoslovi u tebi tvoje sinove.
    On dade mir granicama tvojim, *
        pšenicom te hrani najboljom.
    Besjedu svoju šalje na zemlju, *
        brzo trči riječ njegova.

    Kao vunu snijeg razbacuje, *
        prosipa mraz poput pepela.
    On sipa grad kao zalogaje, *
        voda mrzne od njegove studeni.
    riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
        dunu vjetrom i vode otječu.

    riječ svoju on objavi Jakovu, *
        odluke svoje i zakone Izraelu.
    Ne učini tako nijednom narodu: *
        nijednom naredbe svoje ne objavi!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Slavi Gospodina, Jeruzaleme.

 

 

KRATKO ČITANJE     Iz 62, 11-12

Recite Kćeri Sionskoj: Evo dolazi tvoj spasitelj. Evo s njim naplata njegova, i
i njegova nagrada ispred njega! Oni će se zvati “Sveti narod”, “Otkupljenici Gospodnji”.

KRATKI OTPJEV

R. Klanjat će mu se ,* svi vladari. Slava Ocu.
O. Svi će mu narodi služiti.* Svi vladari. Slava Ocu. Klanjat.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Svi će narodi doći izdaleka noseći dare svoje, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Svi će narodi doći izdaleka noseći dare svoje, aleluja.

MOLBENICA

Proslavimo čudesna Gospodnja djela jer nas utješi o rođenju svog Sina.
Radosna srca svi uskliknimo.

           Slava Bogu na visini!

S anđelima, patrijarsima i prorocima
-slavimo te Gospodine.

S Djevicom Bogorodicom Marijom
-veliča te, Gospodine, duša naša.

S apostolima i evanđelistima
-tebi Gospodine zahvaljujemo.

Sa svim svetim Kristovim mučenicima
-tebi prikazujemo svoja tjelesa kao svetu žrtvu.

Sa svim svetim svjedocima Crkve
-tebi odano i pobožno posvećujemo svoj život.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, po svome si Sinu svim narodima očitovao svoje vječno svijetlo. Daj da i mi sve više spoznajemo svog otkupitelja i stignemo u njegovu vječnu slavu. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.