II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA NEDJELJA-KRŠTENJE GOSPODINOVO

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja
HIMAN
Svu pravdu Božju vršeći,
K Jordanu Krist, gle, dolazi:
Sveg Svijeta Tvorac pokršten
Sve krsne vode posveti.
Od čiste rođen Djevice,

On, on čisti Božji jaganjac,
sav svijeta grijeh preuzima
Krštenjem da ga očisti.
Glas Očev tad se zaori:
Gle, Sina mog ljubljenog!
Duh s neba to posvjedoči
U liku bijela goluba.

Tu spas se Crkve naviješta
U trojstvenome imenu:
Bog Otac, Sin, Duh Sveti
U Crkvi nas posvećuju.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
i Ocu s Duhom Presvetim
U vječne vijeke vjekova! Amen.
PSALMODIJA

 

Ant. 1. Glas s neba zagrmje i začu se Očev glas: Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina, njega slušajte!
Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napiti z potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Glas s neba zagrmje i začu se Očev glas: Ovo je Sin moj ljubljeni u njemu mi sva milina, njega slušajte!

 

 

Ant. 2. Glavu zmaja Spasitelj satrije u rijeci Jordanu i nas iz njegove vlasti izbavi.

Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće kao svjetlost u tami: *
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, *
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati, †
stalno je njegovo srce *
uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
neprijatelje svoje prezire.
on rasipno dijeli, daje sirotinji: †
pravednost njegova ostaje dovijeka, *
njegovo će se čelo slavno uzdići.
Ljutito će to gledati bezbožnik, †
škrgutat će zubima i venuti, *
propast će želja opakih.

Ant. Glavu zmaja Spasitelj satrije u rijeci Jordanu i nas iz njegove vlasti izbavi.

 

 

Ant. 3. Veliko se otajstvo očitovalo danas: Stvoritelj u Jordanu pere sve naše grijehe.
Velika su i čudesna djela tvoja,*
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji,*
Kralju naroda!

Tko da te se ne boji, Gospodine,+
tko da ne slavi ime tvoje!*
Ti si jedini svet!
I zato svi će narodi doći +
i klanjati se pred tobom,*
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!
Ant. Veliko se otajstvo očitovalo danas: Stvoritelj u Jordanu pere sve naše grijehe.

 
KRATKO ČITANJE Dj 10, 37-38

Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom svetim i snagom njega koji je, jer Bog bijaše s njim prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.

 

KRATKI OTPJEV

R. On je Onaj koji dolazi* kroz vodu i krv. On je.
O. Isus Krist, Gospodin naš.* Kroz vodu i krv. Slava Ocu. On je.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

 

Ant. Krist Isus nas ljubi i on nas krvlju svojom opra od grijeha naših te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: njemu sva slava i vlast u vjekove!

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Krist nas ljubi i on nas krvlju svojom opra od grijeha naših te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: njemu sva slava i vlast u vjekove!

 
PROŠNJE

Molbom se utecimo svome Spasitelju i Otkupitelju,
koji se udostojao na Jordanu od Ivana primiti krst, i njemu zavapijmo:

Pošalji nam, Gospodine, Duha svojega!

Kriste, slugo Božji, kojeg je Otac primio ti koji Ocu omilje,
-pošalji nam, Gospodine, Duha svojega!

Kriste, Božji odabraniče, koji napukle trske nisi slomio niti stijenja što tinja ugasio
-smiluj se svima koji te iskreno traže!

Kriste Sine Božji, tebe je Otac pozvao da u novom savezu budeš svjetlo narodima
-u krsnoj vodi otvori oči slijepih!

Kriste, spasitelju ljudi, koga Otac pomaza Duhom Svetim za spasiteljsku službu
-povedi sve da te vide i uzvjeruju te imaju vječni život.

Kriste, nado naša, koji izvodiš na svjetlo spasa one što u tminama čame
-primi u svoje kraljevstvo našu preminulu braću!

Oče naš…

 

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, kod krštenja na Jordanu Duh Sveti sašao je na Isusa
Krista a ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim sinom. I nas si iz vode i Duha Svetoga
nanovo rodio za svoju djecu: daj da vazda ostanemo u tvojoj ljubavi. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.