MOLITVE, NASLOVNICA

SAKRAMENT KRŠTENJA I MOLITVE

Krštenje je temeljni događaj kršćanskoga života. Podrijetlo krštenja izvire u Kristovoj oporuci kada je zapovjedio svojim učenicima da idu po svem svijetu i krste sve narode u njegovo ime: Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetog

Osobne pretpostavke za primanje krštenja jesu unutarnje obraćenje i vjera u Isusa Krista i njegovu nauku. Krštenje uključuje vjernike u Crkvu kao novi Božji narod koji je Mistično Tijelo Kristovo ispunjeno Duhom Svetim. Tako shvaćeno uključenje u Crkvu jest i prvi temeljni učinak krštenja, a istodobno i sredstvo postizanja punine krsne milosti.

 

Roditelji su prvi ovlašteni i prvi su odgovorni za kršćanski rast djeteta. Krsno kumstvo je dodatna i posebna služba za krštenika. Krsni kum ili kuma postaju jamac ozbiljnosti i pozitivne nakane da će svoje kumče povezati sa životom kršćanske zajednice. Usprkos prvenstvu roditeljske službe u obredu krštenja i kasnije u životu, krsnim kumovima pripadaju važne zadaće. Krsni kumovi su trajni predstavnici opće Crkve i vidljivi predstavnici u kršćanskoj zajednici. Krsni obred ima duhovne vrednote kršćanskoga i obiteljskoga slavlja.
Roditelji i kumovi preuzimaju na sebe odgovornost da će dijete odgojiti u vjeri u kojoj se krsti. To se vidi i iz samoga bogoslužja krštenja:
 na početku obreda roditelji i kumovi traže krštenje djeteta;
zajedno čine djetetu znak križa na čelu;
 odriču se od sotone i ispovijedaju vjeru u ime djeteta;
 majka, ili kum/a, prinosi dijete krsnom zdencu;
 otac ili kum/a pali krsnu svijeću;
 na kraju obreda roditelji i kumovi primaju blagoslov.

MOLITVE

 

 

Ime djeteta

Dobri Bože, prema tvojoj odredbi sve stvoreno dobiva svoje ime raspoznavanja. Prema našem dogovoru, djetetu smo nadjenuli ime To ćemo ime izgovoriti i u crkvi na njegovu krštenju. Potpomognuto našim odgojem i tvojim blagoslovom neka ga nosi na ponos svoga naroda.

 

Molitva majke prije krštenja

Gospodine, sa svojim suprugom i kumovima ponijet ću svoje dijete u crkvu na krštenje. Sada ga znamenujem znakom križa. Učini ga hramom svoga veličanstva i podaj da se u njemu Duh Sveti nastani.

 

Molitva oca prije krštenja

Gospodine, od Crkve Kristove tražit ću krštenje za svoje dijete… Obvezujem se da ću ga odgajati u vjeri kako bi živjelo po tvojim zapovijedima, ljubilo tebe i bližnjega svoga, kao što nas je Isus učio. Pomozi mi, da zajedno sa svojom suprugom, odgojim svoje dijete da raste u mudrosti pred tobom i ljudima.

 

Molitva roditelja za kumove

Dobri Bože, kao kršćani znamo da po otajstvu vode dobrostivo dijeliš obilje svoga života onima koji vjeruju. Naše dijete krstit ćemo u vjeri Crkve. Kumovi koje smo odabrali obvezali su se da će nam pomagati u odgoju. Blagoslovi ih da njihov život bude živi primjer vjere našem djetetu.

 

Molitva majke poslije krštenja

Gospodine Bože svemogući, po svome Sinu, rođenom od Djevice Marije, ti veseliš kršćanske majke nadom vječnoga života što nam je zasjalo u našoj djeci. Blagoslovi me kao majku moga djeteta kojega sam krstila u vjeri Crkve. Daj da ti zajedno sa svojim djetetom zahvaljujem bez prestanka, u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

 

Molitva oca poslije krštenja

Gospodine Bože svemogući, ti zemaljski i nebeski život daješ izobila. Blagoslovi me kao oca moga djeteta kojega sam krstio u vjeri otaca svojih. Daj da zajedno sa svojom suprugom riječju i primjerom budem svome djetetu prvi svjedok vjere, u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Amen.

SVETA MISA ZORNICA SUBOTA ROKOVCI 09/12/2023 06.30 sati + čs. Čirila i čs. Velentina i + iz ob. Nedić,18.30 sati + Marija i Josip Galović

X
%d