II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PONEDJELJAK-I.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer, Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Na čast si dignut kraljevsku
Da budeš riječju, djelima
Svećenik, žrtva, učitelj
U kršćanskome narodu.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohizaj Crkvi u pomoć,
Da u vijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Što tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Gospodin siromaha gleda.

    Gospodinu se utječem! †
        Zašto dakle govorite duši mojoj: *
        »Odleti u goru kao ptica!«

    Gle, bezbožnici već luk napeše, †
        za tetivu strijelu zapeše *
        da iz potaje ustrijele pravednika.
    Kad su temelji uzljuljani, *
        što da učini pravednik?

    Gospodin je u svom svetom Hramu, *
        Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju.
    Oči njegove motre, *
        vjeđama proniče sinove ljudske.
    Gospodin proniče pravedna i nepravedna, *
        iz dna duše mrzi silnika.
    Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, *
        vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

    Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, *
        čestiti će gledat lice njegovo.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin siromaha gleda.

Ant. 2. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

    Gospodine, tko smije prebivati
        u šatoru tvome, *
        tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

    Onaj samo tko živi čestito, *
        koji čini pravicu,
    i istinu iz srca zbori, *
        i ne kleveće jezikom;
    koji bližnjem zla ne nanosi *
        i ne sramoti susjeda svoga;

    koji zlikovca prezire, *
        a poštuje one što se boje Gospodina;
    koji se zaklinje prijatelju, *
        a ne krši prisege,
    i ne daje novca na lihvu, *
        i ne prima mita protiv nedužna.

    Tko tako čini, *
        pokolebat se neće dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

Ant. 3. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

    Blagoslovljen Bog i Otac, *
        Gospodina našega Isusa Krista,
    on koji nas blagoslovi
        svakim blagoslovom duhovnim *
        u nebesima, u Kristu.

    Tako: u njemu nas sebi izabra †
        prije postanka svijeta *
        da budemo sveti i neporočni pred njim;

    u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
        za sebe, po Isusu Kristu,
    prema dobrohotnosti svoje volje, *
        na hvalu Slave svoje milosti.

    Njome nas zamilova u Ljubljenome †
        u kome, njegovom krvlju, *
        imamo otkupljenje,
    otpuštenje prijestupa *
        po bogatstvu njegove milosti.

    Nju preobilno u nas uli *
        zajedno sa svom mudrošću
        i razumijevanjem,

    obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
        po dobrohotnom naumu svojem
    što ga prije u njemu zasnova *
        da se provede punina vremenâ:
    uglaviti u Kristu *
        sve – na nebesima i na zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

 

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 1 – 4

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prislino, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

 

KRATKI OTPJEV

R. Ovo je ljubitelj svoje braće, * koji se mnogo moli za narod. Ovo je.
O. I život svoj dade za braću svoju. * Koji se mnogo moli za narod. Slava Ocu. Ovo je.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme. 

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme.

 

PROŠNJE

Hvalom proslavimo Krista koji je postao velikim svećenikom da ljude kod Boga zagovara i ponizno ga zamolimo:

     Spasi, Gospodine, narod svoj.

Ti si Crkvu svoju obdario svetim i vrijednim upraviteljima:
-daj da se kršćani trajno raduju njihovu mudrom vodstvu.
Spasi, Gospodine, narod svoj.

Kad su te sveti pastiri poput Mojsija molili, otpustio si grijehe narodu:
-po njihovu zagovoru neprestano posvećuj i čisti svoju Crkvu.

Svete si svoje pomazao posred braće i Duha si im svoga dao:
-ispuni Duhom Svetim sve upravitelje naroda.

Ti si baština svetih pastira:
-ne daj da bez tebe ostane itko od onih koje si krvlju svojom otkupio.

Ti po pastirima Crkve ovcama svojim daruješ život vječni da ih nitko ne istrgne iz ruke tvoje:
-spasi pokojnike za koje si svoj život položio.

Oče naš…

 

MOLITVA

Svemogući Bože, sveti Hilarije biskup postojano je branio božanstvo tvoga Sina. Daj da to otajstvo spoznamo i vjerodostojno naviještamo. Po Gospodinu. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.