II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PONEDJELJAK-I.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer, Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Na čast si dignut kraljevsku
Da budeš riječju, djelima
Svećenik, žrtva, učitelj
U kršćanskome narodu.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohizaj Crkvi u pomoć,
Da u vijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Å to tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Gospodin siromaha gleda.

      Gospodinu se utječem! †
              Zašto dakle govorite duši mojoj: *
              »Odleti u goru kao ptica! «

      Gle, bezbožnici već luk napeše, †
              za tetivu strijelu zapeše *
              da iz potaje ustrijele pravednika.
      Kad su temelji uzljuljani, *
              što da učini pravednik?

      Gospodin je u svom svetom Hramu, *
              Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju.
      Oči njegove motre, *
              vjeđama proniče sinove ljudske.
      Gospodin proniče pravedna i nepravedna, *
              iz dna duše mrzi silnika.
      Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, *
              vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

      Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, *
              čestiti će gledat lice njegovo.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Gospodin siromaha gleda.

Ant. 2. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

      Gospodine, tko smije prebivati
              u šatoru tvome, *
              tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

      Onaj samo tko živi čestito, *
              koji čini pravicu,
      i istinu iz srca zbori, *
              i ne kleveće jezikom;
      koji bližnjem zla ne nanosi *
              i ne sramoti susjeda svoga;

      koji zlikovca prezire, *
              a poštuje one što se boje Gospodina;
      koji se zaklinje prijatelju, *
              a ne krši prisege,
      i ne daje novca na lihvu, *
              i ne prima mita protiv nedužna.

      Tko tako čini, *
              pokolebat se neće dovijeka.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

Ant. 3. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

      Blagoslovljen Bog i Otac, *
              Gospodina našega Isusa Krista,
      on koji nas blagoslovi
              svakim blagoslovom duhovnim *
              u nebesima, u Kristu.

      Tako: u njemu nas sebi izabra †
              prije postanka svijeta *
              da budemo sveti i neporočni pred njim;

      u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
              za sebe, po Isusu Kristu,
      prema dobrohotnosti svoje volje, *
              na hvalu Slave svoje milosti.

      Njome nas zamilova u Ljubljenome †
              u kome, njegovom krvlju, *
              imamo otkupljenje,
      otpuštenje prijestupa *
              po bogatstvu njegove milosti.

      Nju preobilno u nas uli *
              zajedno sa svom mudrošću
              i razumijevanjem,

      obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
              po dobrohotnom naumu svojem
      što ga prije u njemu zasnova *
              da se provede punina vremenâ:
      uglaviti u Kristu *
              sve – na nebesima i na zemlji.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

 

 

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 1 – 4

Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prislino, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

 

KRATKI OTPJEV

R. Ovo je ljubitelj svoje braće, * koji se mnogo moli za narod. Ovo je.
O. I život svoj dade za braću svoju. * Koji se mnogo moli za narod. Slava Ocu. Ovo je.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme.  

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

      Veliča * duša moja Gospodina
      i klikće duh moj *
              u Bogu mome Spasitelju,
      što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
              odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
      Jer velika mi djela učini Svesilni, *
              sveto je ime njegovo.
      Od koljena do koljena dobrota je njegova *
              nad onima što se njega boje.

      Iskaza snagu mišice svoje, *
              rasprši oholice umišljene.
      Silne zbaci s prijestolja, *
              a uzvisi neznatne.
      Gladne napuni dobrima, *
              a bogate otpusti prazne.

      Prihvati Izraela, slugu svoga, *
              kako obeća ocima našim:
      spomenuti se dobrote svoje *
              prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ovo je onaj vjerni i razumni sluga koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme.

 

PROÅ NJE

Hvalom proslavimo Krista koji je postao velikim svećenikom da ljude kod Boga zagovara i ponizno ga zamolimo:

        Spasi, Gospodine, narod svoj.

Ti si Crkvu svoju obdario svetim i vrijednim upraviteljima:
-daj da se kršćani trajno raduju njihovu mudrom vodstvu.
Spasi, Gospodine, narod svoj.

Kad su te sveti pastiri poput Mojsija molili, otpustio si grijehe narodu:
-po njihovu zagovoru neprestano posvećuj i čisti svoju Crkvu.

Svete si svoje pomazao posred braće i Duha si im svoga dao:
-ispuni Duhom Svetim sve upravitelje naroda.

Ti si baština svetih pastira:
-ne daj da bez tebe ostane itko od onih koje si krvlju svojom otkupio.

Ti po pastirima Crkve ovcama svojim daruješ život vječni da ih nitko ne istrgne iz ruke tvoje:
-spasi pokojnike za koje si svoj život položio.

Oče naš…

 

MOLITVA

Svemogući Bože, sveti Hilarije biskup postojano je branio božanstvo tvoga Sina. Daj da to otajstvo spoznamo i vjerodostojno naviještamo. Po Gospodinu. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.