SPOMENDANI I BLAGDANI

SPOMENDANI I BLAGDANI – II.TJEDAN KROZ CRKVENU GODINU -20.01.2020-26.01.2020.g.

PONEDJELJAK 20.01.2020-Fabijan i Sebastijan

 

UTORAK 21.01.2020-Agneza; Janja; Neža

SRIJEDA 22.01.2020-Vinko đakon i muč.; Vinka

 

ČETVRTAK 23.01.2020-Emerencijana, Milka; Vjera

PETAK 24.01.2020-Sv. Franjo Saleškj; Bogoslav

SUBOTA 25.01.2020-Obraćenje Sv. Pavla; Ananija; Henrik

NEDJELJA 26.01.2020 – 3. KROZ GOD. Timotej i Tit; Bogoljub; Tješimir