II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA UTORAK-II.Tjedan Kroz Crkvenu Godinu(T.K.C.G)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)
HIMAN

O Isuse, nebesa sjaj
I drag si uhu ugođaj,
Ko meda cvijet u ustima,
Užitak svet u srcima.

Tko kuša tebe, glad i žeđ
Sve veća hvata njega sveđ,
On samo tebe željet zna,
Ti ljubav si mu jedina.

O Isuse, o raju sâm,
Kog s nadom, čežnjom dozivam,
Ja suze ronim za tobom
I vičem k tebi dušom svom:

Sveđ ostaj s nama, Spase naš,
Da svjetlom nas obasjavaš,
Iz duša mrak da izgoniš,
Milinom zemlju napuniš.

O Djevin cvijete, Isuse,
S kog sve nam slasti liju se,
Sva slava tebi, sva ti čast
I kraljevska u raju vlast. Amen.

PSALMODIJA

 

Antifona 1.Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
I.

Poslušajte ovo, svi narodi, *
čujte, svi stanovnici zemlje,
vi, djeco puka, i vi, odličnici, *
bogati i siromašni zajedno!

Moja će usta zboriti mudrost, *
i moje srce misli razumne.
K poučnoj izreci priklonit ću uho, *
uz citru ću izložit svoju zagonetku.

Što da se bojim u danima nesreće *
kad me opkoli zloba spletkara
koji se u blago svoje uzdaju *
i silnim se hvale bogatstvom?

Ta nitko sebe ne može otkupit *
ni za se dati Bogu otkupninu:
životu je cijena previsoka, *
i nikada je neće platiti
tko želi živjeti dovijeka *
i ne vidjeti jamu grobnu.
Jer, i mudri umiru, †
pogiba i luđak i bezumnik: *
bogatstvo svoje ostavlja drugima.

Grobovi im kuće zasvagda, †
stanovi njihovi od koljena do koljena, *
sve ako se zemlje nazivale
imenima njihovim.
Čovjek koji nerazumno živi *
sličan je stoci koja ugiba.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

 

 

Antifona 2.Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

II.

Takav je put onih koji se ludo uzdaju, *
to je konac onih koji uživaju u sreći.
Poput stada redaju se u Podzemlju, *
smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.
Njihova će lika brzo nestati, *
Podzemlje će im biti postojbina.

A moju će dušu †
Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža *
i milostivo me primiti.
Ne boj se ako se tko obogati *
i ako se poveća blago doma njegova:
kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, *
i blago njegovo neće s njime sići.

Ako se u životu držao sretnim *
– »Govorit će se da ti je dobro bilo!« –
i on će doći u skup otaca svojih, *
gdje svjetlosti više vidjeti neće.
Čovjek koji nerazumno živi *
sličan je stoci koja ugiba.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

 

 

Antifona 3.Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer, ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 
ČITANJE Rim 3, 23-25a.

Svi su sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri.

 

OTPJEV
R. Pokazat ćeš mi puninu radosti * lica svoga, Gospodine.
Pokazat ćeš mi puninu radosti lica svoga, Gospodine.

O. Tebi zdesna je blaženstvo vječno. * Lica tvoga, Gospodine.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Pokazat…
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

 

Ant. I nama,Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. I nama,Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

 
PROŠNJE

Slavu dajmo Kristu, pastiru i voditelju naših duša, jer on ljubi i štiti narod svoj. U njega stavimo svoju nadu i zamolimo ga:

R. Štiti, Gospodine, narod svoj.

Vječni pastiru, štiti biskupa našega I. i sve pastire Crkve svoje. R.

Pogledaj dobrostivo na one koji trpe radi progonstva i daj pohiti i oslobodi ih od njihovih nevolja. R.

Smiluj se, Gospodine, svima potrebnima, gladnima hrane daj. R.

Prosvijetli skupštine koje zakone donose, da pravičnost i pravdu promiču. R.

Pomozi pokojnima koje si krvlju svojom otkupio; daj da s tobom zavrijede ući na svadbu vječnoga života. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Bože, tvoj je dan i tvoja je noć. Daj da sunce pravde boravi u našim srcima te uzmognemo stići k svjetlosti u kojoj ti prebivaš. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.