II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA NEDJELJA-PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)
HIMAN

Proroci časni, rasvijetljeni Duhom,
Javljahu ljud’ma Spasitelja svijeta,
A danas u Hram na prinos ga nosi
Djevica Majka.

Neba gospodar, vladar vasione,
Čovjekom posta na spasenje svijeta.
Djeva ga rodi, Djeva mlijekom doji,
Prinosi danas.

Sretni ga starac Šimun bogonosac
Grli u Hramu, Boga blagoslivlja:
Hvala ti, Bože, što mi oko gleda
Spasenje tvoje!

Ti nam, o Majko, odvjetnicom budi,
Molitve naše Sinku svom prikaži:
Kada ti rekneš, prosiplju se na nas
Njegovi dari.

Očevo Svjetlo, Učitelju Kriste,
Ti što nam zboriš Očeva otajstva,
Daj da te vjerom, pjesmom jezik svaki
Vijekom veliča. Amen.
PSALMODIJA

 

Antifona 1.Duh Sveti je objavio Šimunu da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

 

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Duh Sveti je objavio Šimunu da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

 

Antifona 2.Za njega prinesoše Gospodinu dvije grlice ili dva golubića.
On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih (Mt 1, 21).

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Za njega prinesoše Gospodinu dvije grlice ili dva golubića.

 

Antifona 3.Vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda.
S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:
sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve: †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
– uspostavivši mir krvlju križa njegova – *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
Ant. Vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem sviju naroda.

 
ČITANJE Heb 4, 15-16

Nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas.

 

OTPJEV

R. Gospodin obznani * spasenje svoje.
Gospodin obznani spasenje svoje.

O. Što ga pripravi pred licem sviju naroda. * Spasenje svoje.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Gospodin…
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.Danas blažena Djevica Marija prikaza u hramu dječaka Isusa, a Šimun ispunjen Duhom Svetim primi ga u svoje naručje i blagoslovi Boga.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Danas blažena Djevica Marija prikaza u hramu dječaka Isusa, a Šimun ispunjen Duhom Svetim primi ga u svoje naručje i blagoslovi Boga.

 

PROŠNJE

Poklonimo se Spasitelju svome, koji je u Hramu prikazan, i zamolimo ga:

R. Nek oči naše, Gospodine, vide tvoje spasenje.

Kriste Spasitelju, ti si svjetlo na prosvjetljenje naroda; prosvijetli one koji te nisu upoznali da vjeruju u tebe, pravoga Boga. R.

Otkupitelju naš, ti si slava puka svoga izraelskoga; uzvisi svoju Crkvu među narodima. R.

Isuse, željo svih naroda, tvoje spasenje vidješe oči pravednoga Šimuna; privedi sve narode svome spasenju. R.

Gospodine, o tvome je prikazanju Mariji, Majci tvojoj, prorečeno da će joj mač boli probosti srce, ojačaj one koji služeći tebi podnose nevolje i zlostavljanja. R.

Kriste, blaženstvo svetih, tebe je prije smrti Šimun vidio kao što je žarko čeznuo; zauvijek se pokaži onima koji nakon smrti žeđaju da tvoje lice ugledaju. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
MOLITVA

Svemogući vječni Bože, na današnji je dan Sin tvoj u našem ljudskom tijelu prikazan u hramu. Smjerno te molimo: daj da se i mi čiste duše prikažemo tebi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.