NASLOVNICA

KANONSKA VIZITACIJA

Za točno dva tjedna, u ponedjeljak 17. veljače u našoj župi održat će se kanonska vizitacija.

Slikovni rezultat za đakovačko osječka nadbiskupija"

To je pastoralni pohod biskupa koji prema crkvenim odredbama ima obvezu svake pete godine obići i pohoditi jednu župsku zajednicu. Zadnja vizitacija u Rokovcima i Andrijaševcima bila je 2015. kada nas je pohodio naš nadbiskup, a ove godine pohodit će nas naš novi pomoćni biskup mons.Ivan Ćurić kojemu će kao vizitatoru ovo biti prvi službeni pohod  našoj zajednici. Dakako da je to važan događaj za našu župu za koji se svi moramo dobro pripraviti.

Kao što znamo biskup je glavni pastir jedne biskupije, a tako i svake naše župe. Pastoralnu brigu o župi biskup povjerava župniku i župnik je upravljanju župe odgovoran biskupu kojem polaže račun. Zato biskup dolazi da “pregleda” kako to župnik upravlja župom, ali isto tako kako župljani i vjernici surađuju sa svojim župnikom. Evo to je smisao njegovog pohod, da nas malo obiđe i da se upozna sa životom i radom jedne župne zajednice.

Slikovni rezultat za đakovačko osječka nadbiskupija"

Dakle, biskup ne dolazi samo kao gost, nego u jedan radni posjet. Njegov pohod je pastoralne prirode, a to znači da se prvenstveno želi susresti sa vama vjernicima. S vama se želi vidjeti, vas čuti,i upoznati vaše potrebe i želje, odnosno steći uvid kako naša župna zajednica živi svoju vjeru i na koji način raste i napreduje.

Biskup će u našu župu doći ujutro, a otići će navečer a dan će biti ispunjen susretima s vama vjernicima. Zato vas molim da toga dana u ponedjeljak, 17.02 i  nađete vremena i dođete u crkvu kada bude organiziran susret s biskupom ili kada bude termin susreta s određenom skupinom vjernika.