MISNA ČITANJA

MISNA ČITANJA-PETAK -07.02.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.

IV. tjedan kroz godinu

Petak, 7. 2. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Sir 47, 2-13; Ps 18, 31.47.50-51; Mk 6, 14-29

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Maksim, Julijana, Rikard, Držislav

 

Prvo čitanje:Sir 47, 2-13

 

Pjevao je David svim srcem Gospodinu, i ljubio Tvorca svoga.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Kao što se pretilina odlučuje od pričesnice,tako i David od sinova Izraelovih.

Igraše se s lavovima kao s jarićima i s medvjedima kao s janjcima;zar nije još kao dječak ubio diva i skinuo sramotu s naroda,kad je iz praćke bacio kamen
i slomio oholost Golijata?Prizva Boga Svevišnjega,koji mu je dao snagu desnici,
da obori junaka vješta bojevima i podigne jakost narodu svome.Zato mu je dana slava od deset tisuća,i slavljahu ga dok blagoslivljaše Gospoda,i ponudiše mu krunu slavnu,jer on svuda porazi neprijatelje,i uništi protivnike Filistejce i slomi silu njihovu do današnjega dana.U svakom svom djelu slavio je Svetog Svevišnjeg, riječima hvale;pjevao je svim srcem svojim,i ljubio Tvorca svoga.

Pred žrtvenik je postavio glazbala

da zvucima njihovim zasladi pjesmu.

Blagdanima je sjajnost dodao

i savršeno uresio svetkovine,

proslavljao sveto ime Gospodnje,

i Svetište je odzvanjalo već od zore.

Zato mu Gospod grijehe oprosti

i podiže dovijeka silu njegovu,

i dade mu Savez kraljevski,

slavni prijestol u Izraelu.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:Ps 18, 31.47.50-51

 

Pripjev:

Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

 

Savršeni su puti Gospodnji,
i riječ je Božja ognjem kušana.
On, samo on, štit je svima
koji se k njemu utječu.

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Zato ću te slaviti, Gospodine, među pucima
i psalam pjevati tvome Imenu.

Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao,
Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

 

 

Evanđelje:Mk 6, 14-29

 

Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«

Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.

I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«

Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.

Riječ Gospodnja.