"SVETI ROKO I SVETI ANDRIJA MOLITE ZA NAS"

I.VEČERNJA

ČASOSLOV-I.VEČERNJA SUBOTA-V.NEDJELJA KROZ GODINU

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.
PSALMODIJA

 

Antifona 1.Nek mi se uzdigne, Gospodine, molitva kao kâd pred lice tvoje.
Prizivljem te, Gospodine, k meni pohitaj!*
Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Nek mi se uzdigne molitva *
kao kâd pred lice tvoje,
podizanje mojih ruku *
nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi, Gospodine, stražu postavi, *
i stražare na vrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora *
da ne blagujem poslastica njihovih!
Nek me samo udari pravednik,
ljubav je što me kara, †
al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove, *
razumjet će kako blage bjehu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju, *
tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje, *
k tebi se utječem,
ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, *
od zamki zločinaca!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Nek mi se uzdigne, Gospodine, molitva kao kâd pred lice tvoje.

 

Antifona 2.Ti si mi, Gospodine, utočište, ti si dio moj u zemlji živih.
Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku, *
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, *
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim *
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se nadesno i pogledam: *
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,*
nitko za život moj ne mari.

K tebi, Gospodine, vapijem: †
govorim: ti si mi utočište, *
ti si dio moj u zemlji živih.
Poslušaj moje vapaje, *
jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih, *
jer od mene oni su moćniji.

Izvedi iz tamnice dušu moju, *
da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupit pravednici *
zbog dobra što si ga iskazao meni.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Ti si mi, Gospodine, utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

 
Antifona 3.Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †
postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *
nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin! « –
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

 
ČITANJE Rim 11, 33-36.

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

 

OTPJEV

R. Kako su silna * djela tvoja, Gospodine.
Kako su silna djela tvoja Gospodine.

O. Sve si mudro učinio. * Djela tvoja, Gospodine.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako su…

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Vi ste svjetlost svijeta. Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Vi ste svjetlost svijeta. Neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.

 
PROÅ NJE

Jedinome Bogu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, slavu iskažimo i usrdnom mu se molbom utecimo:

R. Budi, Gospodine, uza svoj narod.

Gospodine sveti, Oče svemogući, daj da na našoj zemlji nikne pravda. R.

Daj da mnoštvo naroda uđe u tvoje kraljevstvo te se tako svi ljudi i narodi spase. R.

Daj da supružnici ostanu u tvom miru i tvoju volju vrše te žive trajno u uzajamnoj ljubavi. R.

Gospodine, nagradi sve naše dobročinitelje i daj im život vječni. R.

Pogledaj dobrostivo na sve koji su izgubili život u ratu ili su žrtve ljudske mržnje: primi ih u nebeski pokoj. R.
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.
MOLITVA

Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada, a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te: snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

%d blogeri kao ovaj: