"SVETI ROKO I SVETI ANDRIJA MOLITE ZA NAS"

I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA PETAK -V.(T.K.C.G)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.

 

HIMAN

Nebeska slavo vječita,
I ljudska nado blažena,
O Sine Božji jedini
I Čedo čiste Djevice!

Pomozi svojom desnicom
Da duh nam trijezan ostane,
Da gori, Boga slaveći
I dužnu hvalu daje mu.

Na svodu sja već danica,
Ko glasnik ide pred suncem,
Noć s tminama iščezava,
O Svjetlosti, prosvijetli nas!

U našim ostaj grudima,
I noć svjetovnu otjeraj,
Do časa brani posljednjeg
Naš duh od grijeha očišćen.

Nek vjera, prvi dobri dar,
U duši se ukorijeni,
Nek s njom veseli nada nas
I ljubav od nje veća još.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.

       

PSALMODIJA

Ant. 1. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

 
      Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
              po velikom smilovanju
              izbriši moje bezakonje!
      Operi me svega od moje krivice, *
              od grijeha me mojeg očisti!

      Bezakonje svoje priznajem, *
              grijeh je moj svagda preda mnom.
      Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
              i učinio što je zlo pred tobom:
              pravedan da budeš prema svojim riječima *
              i bez prijekora kada te sudili budu.

      Evo, grešan sam već rođen, *
              u grijehu me zače majka moja.
      Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
              u dubini duše učiš me mudrosti.

      Poškropi me izopom da se očistim, *
              operi me, i bit ću bjelji od snijega!
      Objavi mi radost i veselje, *
              nek se obraduju kosti satrvene!

      Odvrati lice od grijeha mojih, *
              izbriši svu moju krivicu!
      Čisto srce stvori mi, Bože, *
              i duh postojan obnovi u meni!

      Ne odbaci me od lica svojega *
              i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
      Vrati mi radost svoga spasenja *
              i učvrsti me duhom spremnim!

      Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
              i grešnici tebi će se obraćati.
      Oslobodi me od krvi prolivene, †
            Bože, Bože spasitelju moj! *
            Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

      Otvori, Gospodine, usne moje, *
              i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
      Žrtve ti se ne mile, *
              kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
      Žrtva Bogu duh je raskajan, *
              srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

      U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
              i opet sagradi jeruzalemske zidine!
      Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
              prinosi i paljenice, *
              i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.

Ant. 2. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

 
      Doista ti si Bog skriveni, *
              Bog Izraelov, Spasitelj.

      Postidjet će se *
              i poniknut će svi zajedno,
      otići će u ruglu *
              oni koji prave kipove.
      A Gospodin će vječnim spasenjem *
              spasiti Izraela.
      Nećete se postidjeti *
              i nećete poniknuti dovijeka.

      Da, ovako govori Gospodin, *
              nebesa Stvoritelj – on je Bog –
      koji je oblikovao i sazdao zemlju, *
              koji ju je učvrstio
      i nije je stvorio pustu, †
              već ju je uobličio za obitavanje: *
              »Ja sam Gospodin i nema drugoga.
      Nisam govorio u tajnosti, *
              u zakutku mračne zemlje.
      Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: *
              Tražite me u pustoši.
      Ja, Gospodin, govorim pravo *
              i naviještam čestito.

      Saberite se i dođite, *
              pristupite zajedno,
              svi preživjeli od naroda!
      Neznalice puke oni su što nose
              kip izrađen od drveta *
              i mole boga koji ih spasit ne može.
      Objavite, iznesite svoje dokaze, *
              svjetujte se zajedno:
      Tko je to od davnine navijestio *
              i od tada prorekao?
      Nisam li ja, Gospodin? *
              Nema drugoga boga do mene;
      Boga pravednog i Spasitelja *
              osim mene nema.

      Obratite se k meni da se spasite,
              svi krajevi zemlje, *
              jer ja sam Bog i nema drugoga!

      Sobom se samim kunem, †
              iz mojih usta izlazi istina, *
              riječ neopoziva,
      da će se preda mnom prignuti svako koljeno, †
              mnome će se svaki jezik
              zaklinjati govoreći: *
              Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!
      K njemu će doći, postiđeni, *
              svi što na nj su bjesnjeli.
      U Gospodinu će pobijediti i proslavit se *
              sve potomstvo Izraelovo! «

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

       

Ant. 3. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 
      Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
              Služite Gospodinu u veselju!
      Pred lice mu dođite *
              s radosnim klicanjem!

      Znajte da je Gospodin Bog: †
              on nas stvori, i mi smo njegovi, *
              njegov smo narod i ovce paše njegove.

      Uđite s hvalama na vrata njegova, †
              u dvorane njegove s hvalospjevom, *
              hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

      Jer dobar je Gospodin, †
              dovijeka je ljubav njegova, *
              od koljena do koljena vjernost njegova.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 

KRATKO ČITANJE Ef 4, 29-32

Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima. I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i gnjev, i srdžba i vika, i hula sa svom opakošću. Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

 
KRATKI OTPJEV

R. Objavi mi jutrom * dobrotu svoju. Objavi.
O. Put mi kaži kojim ću krenuti. * Dobrotu svoju. Slava Ocu. Objavi.

       

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

      Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
              što pohodi i otkupi narod svoj;
      podiže nam snagu spasenja *
              u domu Davida, sluge svojega,
              kao što obeća na usta
      svetih proroka svojih odvijeka: †
              spasiti nas od neprijatelja naših – *
      i od ruke sviju koji nas mrze;
              iskazati dobrotu ocima našim, *
              i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
      zakletve kojom se zakle Abrahamu,
            ocu našemu: *
            da će nam dati
      te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
              služimo bez straha
      u svetosti i pravednosti pred njim *
              u sve dane svoje.

      A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
              jer ćeš ići pred Gospodinom
      da mu pripraviš putove,
              da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
              po otpuštenju grijeha njihovih,
      darom premilosrdnog srca Boga našega *
              po kojem će nas pohoditi
      Mlado Sunce s visine,
              da obasja one što sjede u tmini
      i sjeni smrtnoj, *
              da upravi noge naše na put mira.

Ant. Gospodin pohodi i otkupi narod svoj.

 

MOLBENICA

Poklonimo se Kristu, koji je svojim križem svijetu donio spas, i pobožno mu uskliknimo:

     Daj nam, Gospodine, milosrđe svoje.

Kriste, sunce i dane naš, obasjaj nas svojim zrakama
-i već sada, s jutra, odagnaj sve zle osjećaje.

Čuvaj naše misli, riječi i djela
-da ti danas ugodimo.

Odvrati lice svoje od naših grijeha
-i izbriši sve naše opačine.

Po križu i uskrsnuću svojem
-ispuni nas utjehom Duha Svetoga.

Oče naš…

 
MOLITVA

Bože, ti tamu pameti naše raspršuješ svjetlom svoje Riječi. Povećaj u srcima našim krepost vjere koju nam dade; neka oganj koji je u nama raspalila tvoja milost ne ugase nikakve napasti. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

NO COPY !!!
%d blogeri kao ovaj: