SPOMENDANI I BLAGDANI

SPOMENDANI I BLAGDANI – VI.TJEDAN KROZ CRKVENU GODINU -17.02.2020-23.02.2020.g.

PONEDJELJAK 17.02.2020-7 utemeljitelja Reda Slugu BDM; Darko

 

UTORAK 18.02.2020-Šimun; Gizela; Bernardica

SRIJEDA 19.02.2020-Konrad; Rajko; Ratko; Blago

 

ČETVRTAK 20.02.2020-Leon Čudotvor.; Eluterije; kv.

PETAK 21.02.2020-Petar Damjanskl; Damir

SUBOTA 22.02.2020-Katedra sv. Petra; kv

NEDJELJA 23.02.2020 – 7. KROZ GOD. Polikarp; Grozdan; kv.