II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA NEDJELJA-VI.NEDJELJA KROZ GODINU

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O dobri Stvorče svjetlosti,
Što daješ svjetlo svagdanje,
Što stvarat svijet započinješ
Stvorenjem svjetla prvoga.

I danom zoveš časove
Što vežu jutro s večerom:
Već pada tama večernja,
Čuj molbe naše, čuj nam plač!

Ne pusti da nam porok ljut
U duši život uduši,
Da tebe s uma smetnuvši
U grijehe ona utone.

Na molitvu je potiči,
Daj život joj zadobiti;
Daj bježati od prijestupa
I okajat bezakonja.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.
     

PSALMODIJA

 Ant. 1. Krist Gospodin je svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu, aleluja.

 
    Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
        »Sjedi mi zdesna
    dok ne položim dušmane tvoje *
        za podnožje tvojim nogama!

    Žezlo tvoje moći protegnut će
        Gospodin sa Siona: *
        vladaj posred svojih neprijatelja!
    Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
        za dan tvog junaštva:
    kao rosa iz krila zorina *
        uza te su mladi ratnici.«

    Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
        »Zauvijek ti si svećenik *
        po redu Melkisedekovu!«

    Gospodin ti je zdesna, *
        on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
    Na putu će se napit iz potoka, *
        visoko će dignuti glavu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Krist Gospodin je svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu, aleluja.

 

Ant 2. Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.

 
    Ne nama, Gospodine, ne nama, †
        već svom imenu slavu daj *
        zbog ljubavi i vjernosti svoje.

    Zašto da govore pogani: *
        »Ta gdje je Bog njihov?«
    Naš je Bog na nebesima, *
        sve što mu se svidi, to učini.

    Idoli su njihovi srebro i zlato, *
        ljudskih su ruku djelo.
    Usta imaju, a ne govore, *
        oči imaju, a ne vide.
    Uši imaju, a ne čuju, *
        nos imaju, a ne mirišu.
    Ruke imaju, a ne hvataju, †
         noge imaju, a ne hodaju; *
         glas im iz grla ne izlazi.
    Takvi su i oni koji ih napraviše *
         i svi koji se u njih uzdaju.

    Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj! *
         – On je štit i pomoćnik njihov.
    Dome Aronov, u Gospodina se uzdaj! *
         – On je štit i pomoćnik njihov.
    Koji se Gospodina bojite,
        u Gospodina se uzdajte! *
        – On je štit i pomoćnik njihov.

    Gospodin će se nas spomenut *
         i on će nas blagoslovit:
    blagoslovit će dom Izraelov, *
         blagoslovit će dom Aronov,
    blagoslovit će one koji se Gospodina boje – *
        i male i velike.

    Umnožio vas Gospodin, *
         vas i vaše sinove!
    Blagoslovio vas Gospodin *
         koji stvori nebo i zemlju!
    Nebo je nebo Gospodnje, *
        a zemlju dade sinovima čovječjim.
    Ne, Gospodina mrtvi ne hvale, *
        nitko od onih što siđu u Tišinu.
    Mi živi, mi Gospodina slavimo *
         sada i dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.

Ant. 3. Hvalite Boga sve sluge njegove.

 
    Aleluja.
    Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
    Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

    Aleluja.
    Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
    Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

    Aleluja.
    Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
    Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

    Aleluja.
    Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
    Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite Boga sve sluge njegove.
 

KRATKO ČITANJE 2 Sol 2, 13-14.

Mi moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu. Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

 

 
KRATKI OTPJEV

R. Velik je naš Gospodin * i silna je moć njegova. Velik je naš Gospodin i silna je moć njegova.
O. Nema mjere mudrosti njegovoj. * I silna je moć njegova. Slava Ocu. Velik je.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blago vama, siromasi, vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Blago vama, siromasi, vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!

PROŠNJE

Slava i čast Kristu, koji može do kraja spasavati one što po njemu pristupaju k Bogu, uvijek živ da se za nas zauzima. Tom vjerom prožeti, njemu se obratimo riječima:

              Spomeni se, Gospodine, naroda svoga.

Isuse, Sunce pravde, o zalasku te sunca molimo za sve ljude na svijetu:
-nek se sveudilj raduju tebi, Suncu koje nikad ne zalazi.

Čuvaj Savez koji si svojom božanskom krvlju potvrdio
-i posveti Crkvu svoju da bude neokaljana.

Spomeni se, Gospodine, tebi posvećene zajednice:
-nek ona bude boravište tvoje slave.

Na put mira i sreće upravljaj sve putnike:
-da sretni i zdravi stignu željenom cilju.

Primi, Gospodine, duše pokojnika:
-daruj im pokoj, oproštenje grijeha i život vječni.

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu. Daj da mi budemo takvi te se trajno nastaniš u nama. Po Gospodinu.

 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.