II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PONEDJELJAK-VI.(T.K.C.G)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)
HIMAN

Sva ljubavi mi, Isuse,
Zapali moje srce sam,
Ražari ljubav u njemu,
Da izgara ga njezin plam.

O Isuse, ja vjerujem,
Što rekao si, Bože moj,
Ti istina si vječita,
Utvrdi me u vjeri toj.

O Isuse, ja ufam se,
Milosrđe si samo ti,
Oprostit ćeš mi, dati mi
U raju život vječiti.

O Isuse, ja ljubim te,
Ti dobro si nad dobrim svim,
Od svega draži ti si mi,
Taštinâ neću da vidim.

Mog srca Bože, Isuse,
Usliši prošnje srcu mom!
Ja vjerujem i ufam se
I ljubavlju te ljubim svom.
PSALMODIJA

 

Antifona 1.Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

I.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam, *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.

Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno.
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo –
žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kćeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

 

 

Antifona 2.Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

II.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.
Narod tirski dolazi s darovima, *
naklonost tvoju traže prvaci naroda.«

Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim.
U haljini od veza šarena kralju je dovode, *
pratnja su joj djevice, drűge njezine.
S veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.

Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji.
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

 

 

Antifona 3.U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.
Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

 
ČITANJE 1 Sol 2, 13

Bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.

 

OTPJEV

R. Nek se, Gospodine, * moja molitva uzdigne k tebi.
Nek se, Gospodine, moja molitva uzdigne k tebi.

O. Kao kâd pred lice tvoje. * Nek se moja molitva uzigne k tebi.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Nek se…

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Nek te vazda veliča duša moja, Bože moj.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Nek te vazda veliča duša moja, Bože moj.

 
PROŠNJE

Slavu iskažimo Kristu, koji ljubi Crkvu, hrani je i krijepi. Puni vjere zamolimo ga:

R. Ispuni, Gospodine, želje svog naroda.

Gospodine Isuse, daj da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. R.

Čuvaj papu našega I. i biskupa našega I.; svojom im snagom pomozi. R.

U svojoj se dobroti smiluj nezaposlenima da nađu trajno zaposlenje. R.

Gospodine, budi utočište siromaha; budi im pomoćnik u nevoljama. R.

Nauči nas da jedni drugima nosimo teret da tako ispunimo tvoj zakon. R.

Preporučujemo ti one koje si za života pozvao u svećeničku službu: nek te na nebesima bez prestanka slave. R.
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Beskorisne si sluge svoje, svemogući Bože, danas u radu krijepio. Prinosimo ti ovu žrtvu večernjicu zahvalni za darove koje od tebe primismo. Molimo te, primi je i neka ti ona bude naša zahvalnica. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.