"SVETI ROKO I SVETI ANDRIJA MOLITE ZA NAS"

I.VEČERNJA

ČASOSLOV-I.VEČERNJA SUBOTA-VII.NEDJELJA KROZ GODINU

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja
 
HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.
       

PSALMODIJA

Ant. 1. Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

      Hvalite, sluge Gospodnje, *
              hvalite ime Gospodnje!
      Blagoslovljeno ime Gospodnje *
              sada i dovijeka!

      Od istoka sunca do zalaska *
              hvaljeno bilo ime Gospodnje!
      Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
              slava njegova nebesa nadvisuje.
      Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
              koji u visinama stoluje *
              i gleda odozgo nebo i zemlju?

      Podiže iz prašine uboga, *
              iz gliba vadi siromaha
      da ga posadi s prvacima, *
              s prvacima svoga naroda.
      Nerotkinji daje da u domu stanuje *
              kao radosna majka djece brojne.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Ant. 2. Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

      Ja vjerujem i kada kažem: *
              »Nesretan sam veoma. «
      U smetenosti svojoj rekoh: *
              »Svaki je čovjek lažac! «

      Å to da uzvratim Gospodinu *
            za sve što mi je učinio?
      Uzet ću čašu spasenja *
            i zazvati ime Gospodnje.

      Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
              pred svim pukom njegovim.
      Dragocjena je u očima Gospodnjim *
              smrt pobožnika njegovih.

      Gospodine, tvoj sam sluga, †
              tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
              ti si razriješio okove moje.
      Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
              zazvat ću ime Gospodnje.

      Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
              pred svim pukom njegovim,
      u predvorjima Doma Gospodnjega, *
              posred tebe, Jeruzaleme!

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
 

Ant 3. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

      Isus Krist, trajni lik Božji, *
              nije se kao plijena držao
              svoje jednakosti s Bogom,
      nego sam sebe   »oplijeni «
              uzevši lik sluge, †
              postavši ljudima sličan: *
              obličjem čovjeku nalik,
      ponizi sam sebe, †
              poslušan do smrti, *
              smrti na križu.

      Zato ga Bog preuzvisi †
              i darova mu ime, *
              ime nad svakim imenom,
      da se na ime Isusovo
              prigne svako koljeno *
              nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
      i svaki će jezik priznati: *
              »Isus Krist jest Gospodin! « –
              na slavu Boga Oca.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

 

KRATKO ČITANJE Heb 13, 20-21.

A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.
 
KRATKI OTPJEV

R. Kako su silna * djela tvoja, Gospodine. Kako su silna djela tvoja, Gospodine.
O. Sve si mudro učinio. * Djela tvoja, Gospodine. Slava Ocu. Kako su.

 
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Molite za one koji vas progone i zlostavljaju da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, govori Gospodin.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

      Veliča * duša moja Gospodina
      i klikće duh moj *
              u Bogu mome Spasitelju,
      što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
              odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
      Jer velika mi djela učini Svesilni, *
              sveto je ime njegovo.
      Od koljena do koljena dobrota je njegova *
              nad onima što se njega boje.

      Iskaza snagu mišice svoje, *
              rasprši oholice umišljene.
      Silne zbaci s prijestolja, *
              a uzvisi neznatne.
      Gladne napuni dobrima, *
              a bogate otpusti prazne.

      Prihvati Izraela, slugu svoga, *
              kako obeća ocima našim:
      spomenuti se dobrote svoje *
              prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Molite za one koji vas progone i zlostavljaju da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, govori Gospodin.

 
PROÅ NJE

Krist se smilova gladnome narodu i za nj učini čudesna djela i ljubav mu iskaza. Spominjući se tih djela pobožno ga zamolimo:

         Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju.

Gospodine, priznajemo: sva dobročinstva što ih danas primismo djelo su tvoje dobrote:
-nek se tebi ne vrate besplodna, već nek plod donesu u dobrome srcu.

Svjetlo i spasenje svih naroda, čuvaj svjedoke koje si poslao po svem svijetu:
-raspali u njima oganj svoga Duha.

Daj da se svijet sve više suobličuje   Kristu Gospodinu:
-vjeran tebi i tražeći tvoje kraljevstvo nek odgovori spremno potrebama našega vremena.

Liječniče dušÃ¢ i tijelâ, iscijeli bolesne, bliz budi umirućima:
-svojom dobrotom nas obaspi i ojačaj darom ljubavi svoje.

Pokojnike čija su imena upisana u knjizi života
-pribroji blaženicima.

Oče naš…
 
MOLITVA

Svemogući Bože, daj da budno osluškujemo poticaje tvoga Duha: da ti čujemo glas te ga riječju i životom slijedimo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas Svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

NO COPY !!!
%d blogeri kao ovaj: