II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PONEDJELJAK-VII.(T.K.C.G)

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Ko među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

PSALMODIJA

 

 Ant. 1. Oči su naše vazda uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

 
    Oči svoje uzdižem k tebi *
        koji u nebesima prebivaš.

    Evo, kao što su uprte oči slugu *
        u ruke gospodara,
    i oči sluškinje *
        u ruke gospodarice,
    tako su oči naše uprte u Gospodina Boga našega, *
        dok nam se ne smiluje.

    Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama, *
        jer se do grla nasitismo prezira.
    Presita nam je duša *
        podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Oči su naše vazda uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

 Ant. 2. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji stvori nebo i zemlju.

 
    Da nije Gospodin za nas bio *
        – neka slobodno rekne Izrael –
    da nije Gospodin za nas bio: †
        kad se ljudi digoše proti nama, *
        žive bi nas progutali.

    Kad je uskipio bijes njihov na nas, *
        voda bi nas podavila;
    bujica bi nas odnijela, *
        vode pobjesnjele sve nas potopile.

    Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade *
        za plijen zubima njihovim!
    Duša je naša poput ptice umakla *
        iz zamke lovačke:
    raskinula se zamka, *
        a mi umakosmo!

    Pomoć je naša u imenu Gospodnjem *
        koji stvori nebo i zemlju.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji stvori nebo i zemlju.
 

 Ant. 3. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

 
    Blagoslovljen Bog i Otac *
        Gospodina našega Isusa Krista,
    on koji nas blagoslovi
        svakim blagoslovom duhovnim *
        u nebesima, u Kristu.

    Tako: u njemu nas sebi izabra †
        prije postanka svijeta *
        da budemo sveti i neporočni pred njim:
    u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
        za sebe po Isusu Kristu,
    prema dobrohotnosti svoje volje, *
        na hvalu slave svoje milosti.

    Njome nas zamilova u Ljubljenome †
        u kome, njegovom krvlju, *
        imamo otkupljenje,
    otpuštenje prijestupâ *
        po bogatstvu njegove milosti.

    Nju preobilno u nas uli *
       zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

    Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
        po dobrohotnom naumu svojem
    što ga prije u njemu zasnova *
        da se provede punina vremenâ:
    uglaviti u Kristu *
        sve – na nebesima i na zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.
 

KRATKO ČITANJE  Jak 4, 11-12

Ne ogovarajte, braćo jedni druge! Tko ogovara ili sudi, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj Zakona nego sudac Zakona. Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

 
KRATKI OTPJEV

R. Iscijeli mi dušu * jer tebi sagriješih. Iscijeli.
O. Zavapih: Gospodine, smiluj mi se. * Jer tebi sagriješih. Slava Ocu. Iscijeli.

 
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Veliča duša moja Gospodina, što pogleda na neznatnost moju.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Veliča duša moja Gospodina, što pogleda na neznatnost moju.

 

PROŠNJE

Krist želi sve ljude privesti spasenju. Stoga mu iskreno i predano uskliknimo:

    Sve k sebi privuci Gospodine.

Blagoslovljen budi, Gospodine, jer si nas otkupio od ropstva grijeha predragocjenom krvlju svojom:
-daj nam slobodu i slavu djece Božje.

Milost svoju udijeli biskupu našemu I. i svim biskupima svoje Crkve,
-da radosno i revno slave tvoja otajstva.

Svima koji se trude da upoznaju istinu daj da je tražeći nađu
– i kad je nađu, da je još više traže.

Gospodine, budi obrana sirotama, udovicama i svima napuštenima:
-nek osjete da si im bliz, te uz tebe još tješnje prionu.

Primi pokojnu našu braću u svoj sveti grad
-gdje ćeš ti s Ocem i Duhom Svetim biti sve u svemu.

Oče naš…
 

 
MOLITVA

Bože, ti si sunce koje nema zalaza. U ovaj večernji sat upravljamo ti svoju prošnju: odagnaj od nas svaku tamu i dobrostivo nam oprosti sve naše grijehe. Po Gospodinu. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.