II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PONEDJELJAK-II. KORIZMENI TJEDAN

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

HIMAN

Posveti post naš korizmen,
O Pokorniče Isuse!
Ti post taj sveti naredi
Na spasenje svim ljudima.

Pomozi svoju Crkvu ti,
Obdari nas obraćenjem
I iznutra nas očisti,
Operi nas od grijeha svih.

Svu prošlost grešnu briši nam
Po svojoj blagoj milosti.
Budućnost nam blagoslivljaj
Da dobrim djelom urodi.

Nek ovo vrijeme obnovno,
Za obraćenje pogodno,
I um i srce pripremi
Za skora slavlja vazmena.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

 
    Iz srca mi naviru riječi divne: †
        pjesmu svoju ja kralju pjevam, *
        jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.

    Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, †
        po usnama ti se milina prosula, *
        stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

    Pripaši mač uz bedra, junače, *
        ogrni se sjajem i veličanstvom!
    Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
        desnica ti tvoja gađa čudesno.
    Strelice tvoje prodiru †
        u srce kraljevih dušmana, *
        narodi padaju pred tobom.

    Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
        i pravedno žezlo –
        žezlo je tvoga kraljevstva!
    Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
        stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
        uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

    Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
        iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
    Kraljevske ti kaeri idu u susret, *
        zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, po usnama ti se milina prosula.

 

Ant. 2. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

    »Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
        zaboravi svoj narod i dom oca svog!
    Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
        smjerno se pokloni njemu, *
        jer je on gospodar tvoj.
    Narod tirski dolazi s darovima, *
        naklonost tvoju traže prvaci naroda.«

    Sva lijepa korača kći kraljeva *
        u haljinama zlatom vezenim.
    U haljini od veza šarena kralju je dovode, *
        pratnja su joj djevice, druge njezine.
    S veseljem ih vode i s klicanjem, *
        u kraljeve dvore ulaze.

    Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
        postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji.
    Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
        hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Evo Zaručnika, iziđite mu u susret.

 

Ant.3. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

    Blagoslovljen Bog i Otac *
        Gospodina našega Isusa Krista,
    on koji nas blagoslovi
        svakim blagoslovom duhovnim *
        u nebesima, u Kristu.

    Tako: u njemu nas sebi izabra †
        prije postanka svijeta *
        da budemo sveti i neporočni pred njim;
    u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
        za sebe po Isusu Kristu,
    prema dobrohotnosti svoje volje, *
        na hvalu Slave svoje milosti.

    Njome nas zamilova u Ljubljenome †
        u kome, njegovom krvlju, *
        imamo otkupljenje,
    otpuštenje prijestupâ *
        po bogatstvu njegove milosti.

    Nju preobilno u nas uli *
        zajedno sa svom mudrošću
        i razumijevanjem,

    obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
        po dobrohotnom naumu svojem
    što ga prije u njemu zasnova *
        da se provede punina vremenâ:
    uglaviti u Kristu *
        sve – na nebesima i na zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

 

 
KRATKO ČITANJE   Rim 12, 1-2

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu  živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

 

KRATKI OTPJEV

R. Zavapih: Gospodine, * smiluj mi se. Zavapih.
O. Iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih. * Smiluj mi se. Slava Ocu. Zavapih …

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni, govori Gospodin.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni, govori Gospodin.

PROŠNJE

Neka je uzvišen Bog Otac koji je onima što ga mole obećao na usta svoga sina dati sve što zaištu. Prožeti pouzdanjem u to obećanje, zamolimo ga:

                      Blag budi, Gospodine, svom narodu.
Gospodine, ti si Zakon, što si ga dao Mojsiju na Sinaju, usavršio po svome Kristu
-daj da ga svi upoznaju u srcima upisana i čuvaju ga obdržavajući Savez s tobom.

Daj da svi pretpostavljeni vode brigu o povjerenim im ljudima
-a srca podložnika skloni da im u tome pomažu.

Učvrsti pamet i srce misionara svojom snagom
-i posvuda po svijetu podigni brojne ljude koji će se pridružiti njihovu radu.

Daj da u mladima s njihovim godinama raste i tvoja milost
-a mladeži pomozi da raste u ljubavi prema tebi i providi što čestitiji život.

Sjeti se sve naše braće koja u tebi preminuše
-daj da budu dionici vječnoga života.

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože, ti si odredio da tjelesna pokora liječi dušu. Daj da se odrčemo grijeha i vršimo zakon tvoje ljubavi. Po Gospodinu.
 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.