I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA SRIJEDA-II. KORIZMENI TJEDAN

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     
Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.
Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

            

PSALMODIJA

Ant. 1. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš ?

    Glasom svojim Bogu vapijem, *
        glasom svojim Bogu, i on me čuje.
    U dan nevolje tražim Gospodina, †
        noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
        utjehu otklanja duša moja.
    Spominjem se Boga i uzdišem; *
        kad razmišljam, daha mi nestane.

    Vjeđe moje budne držiš, *
        potresen sam, ne mogu govoriti.
    Mislim na drevne dane *
        i sjećam se davnih godina;
    razmišljam noću u srcu, *
        mislim, i duh moj ispituje:

    »Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
        i hoće li ikad još biti milostiv?
    Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
        njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
    Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
        ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?«

    I govorim:  »Ovo je bol moja: *
        promijenila se desnica Višnjega.«
    Spominjem se djela Gospodnjih, *
        sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
    Promatram sva djela tvoja, *
        razmatram ono što si učinio.

    Svet je tvoj put, o Bože: *
        koji je bog tako velik kao Bog naš?
    Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
        na pucima si pokazao silu svoju.
    Mišicom si izbavio narod svoj, *
        sinove Jakovljeve i Josipove.
    Vode te ugledaše, Bože, †
        ugledaše te vode i ustuknuše, *
        bezdani se uzburkaše.
    Oblaci prosuše vode, †
        oblaci zatutnjiše gromom, *
        i tvoje strijele poletješe.
    Grmljavina tvoja u vihoru zaori, †
        munje rasvijetliše krug zemaljski, *
        zemlja se zatrese i zadrhta.

    Kroz more put se otvori tebi †
        i tvoja staza kroz vode goleme, *
        a tragova tvojih nitko ne vidje.
    Ti si svoj narod vodio kao stado *
        rukama Mojsija i Arona.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš ?

 

Ant. 2. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

 

    Kliče srce moje u Gospodinu, *
        raste snaga moja po Bogu mojemu.
    Šire mi se usta na dušmane moje, *
        jer se radujem pomoći tvojoj.
    Nitko nije svet kao što je Gospodin †
        jer nema nikog osim tebe, *
        i nema hridi kao što je Bog naš.
    Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
        neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
    jer Gospodin je sveznajući Bog, *
        pravo on prosuđuje djela.

    Lomi se luk junacima, *
        nemoćni se snagom opasuju.
    Nekoć siti sad se za kruh muče, *
        nekoć gladni ne gladuju više.
    Nerotkinja rađa sedam puta, *
        majka brojne djece svježinu izgubi.
    Gospodin daje smrt i život, *
        ruši u Podzemlje i odande diže.
    Gospodin čini uboga i bogata, *
        obara čovjeka i uzvisuje.
    Diže slabića iz prašine, *
        iz bunjišta izvlači uboga,
    da ih posadi s knezovima *
        i da im odredi počasna mjesta.

    Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
        na njih je stavio ovaj svijet.
    Korake čuva svojih vjernika, †
        zlikovce stiže propast u mraku; *
        svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
    Koji se protive Gospodinu, padaju, *
        Svevišnji grmi s nebesa.
    Gospodin sudi međama zemlje, †
        daje silu svojemu kralju, *
        uzdiže snagu pomazanika svoga.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kliče srce moje u Gospodinu; on obara čovjeka i uzvisuje.

 

Ant. 3. Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja.

 
    Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja, *
        †  nek se vesele otoci mnogi!
    Oblak i tama ovijaju njega, *
        pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
    Oganj ide pred njim *
        i sažiže okolo dušmane njegove.

    Munje mu svijet osvjetljuju: *
        zemlja to vidi i strepi.
    Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
        pred vladarom sve zemlje.
    Nebesa navještuju pravednost njegovu, *
        svi narodi gledaju mu slavu.

    Nek se postide svi što likove štuju †
        i koji se hvale kumirima. *
        Poklonite mu se, svi bozi!
    Sion radostan sluša, †
        gradovi Judini kliču, *
        zbog tvojih sudova, Gospodine!
    Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
        –   nad svom zemljom, *
        visoko, visoko nad bozima svima.

    Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
        on čuva duše pobožnika svojih, *
        izbavlja ih iz ruku opakih.
    Svjetlost sviće pravedniku *
        i radost čestitima u srcu.
    Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
        slavite sveto ime njegovo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja.

 

KRATKO ČITANJE Pnz 7, 6.8-9

Tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod, jer vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV
Ant. Sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Sin čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

 

 

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Bogu Ocu koji  po izlijevanju i djelovanju Duha Svetoga naša srca čisti i u ljubavi ih učvršćuje. Njemu usrdnom molbom recimo:

             Daj nam Gospodine, svoga Svetoga Duha.

Daj da vazda sa zahvalnošću primamo dobra iz tvoje ruke
-a i da strpljivo prihvatimo i zla koja nas zadese.

Pomozi nam da ljubav ne iskazujemo samo velikim stvarima
-već da je vršimo i u sitnim prilikama svagdašnjeg života.

Daj da se odričemo svega suvišnoga
-da možemo u pomoć priteći braći koja su u potrebi.

Daj da u svome tijelu nosimo mrtvljenje tvojega Sina
-koji nas je u svome tijelu oživio.

Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine, sačuvaj u svojoj Crkvi spremnost na dobra djela: utješi je vremenitom pomoći i providi k vječnim dobrima. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.