I.VEČERNJA

ČASOSLOV-I.VEČERNJA SUBOTA-TREĆA. KORIZMENA NEDJELJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

     

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,
   
O mnogo, mnogo griješismo,
Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.

PSALMODIJA

Ant. 1. Obratite se i vjerujte Evanđelju, govori Gospodin.

 

    Hvalite, sluge Gospodnje, *
        hvalite ime Gospodnje!
    Blagoslovljeno ime Gospodnje *
        sada i dovijeka!

    Od istoka sunca do zalaska *
        hvaljeno bilo ime Gospodnje!
    Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
        slava njegova nebesa nadvisuje.
    Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
        koji u visinama stoluje *
        i gleda odozgo nebo i zemlju?

    Podiže iz prašine uboga, *
        iz gliba vadi siromaha
    da ga posadi s prvacima, *
        s prvacima svoga naroda.
    Nerotkinji daje da u domu stanuje *
        kao radosna majka djece brojne.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Obratite se i vjerujte Evanđelju, govori Gospodin.

 

Ant. 2. Od srca rado ću ti, Gospodine, žrtvovati i slaviti ti ime.

 

    Ja vjerujem i kada kažem: *
        »Nesretan sam veoma.«
    U smetenosti svojoj rekoh: *
        »Svaki je čovjek lažac!«

    Što da uzvratim Gospodinu *
       za sve što mi je učinio?
    Uzet ću čašu spasenja *
       i zazvati ime Gospodnje.

    Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
        pred svim pukom njegovim.
    Dragocjena je u očima Gospodnjim *
        smrt pobožnika njegovih.

    Gospodine, tvoj sam sluga, †
        tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
        ti si razriješio okove moje.
    Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
        zazvat ću ime Gospodnje.

    Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
        pred svim pukom njegovim,
    u predvorjima Doma Gospodnjega, *
        posred tebe, Jeruzaleme!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Od srca rado ću ti, Gospodine, žrtvovati i slaviti ti ime.

 

Ant. 3. Nitko mi ne oduzima život, nego ga ja polažem i opet ga uzimam.

 

    Isus Krist, trajni lik Božji, *
        nije se kao plijena držao
        svoje jednakosti s Bogom,
    nego sam sebe  »oplijeni«
        uzevši lik sluge, †
        postavši ljudima sličan: *
        obličjem čovjeku nalik,
    ponizi sam sebe, †
        poslušan do smrti, *
        smrti na križu.

    Zato ga Bog preuzvisi †
        i darova mu ime, *
        ime nad svakim imenom,
    da se na ime Isusovo
        prigne svako koljeno *
        nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
    i svaki će jezik priznati: *
        »Isus Krist jest Gospodin!« –
        na slavu Boga Oca.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Nitko mi ne oduzima život, nego ga ja polažem i opet ga uzimam.

 

KRATKO ČITANJE   2 Kor 6, 1-4a

Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo, sad je vrijeme milosno; evo, sad je vrijeme spasa. Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni, da se ne kudi ova služba, nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji.

 

KRATKI OTPJEV

R. Pogledaj, Gospodine, i smiluj se, * jer smo sagriješili tebi. Pogledaj.
O. Usliši, Kriste, molbe nam smjerne. * Jer smo sagriješili tebi. Slava Ocu. Pogledaj.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Opravdani vjerom u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Opravdani vjerom u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu.

 

PROŠNJE

Krist Gospodin je naš učitelj, on nam je uzor i brat. Njemu slavu iskažimo i usrdno mu recimo:

        Gospodine, oživi svoj narod.

Kriste, u svemu si nam postao sličan osim u grijehu;
-daj da se s radosnima i mi radujemo a sa žalosnima plačemo, te naša ljubav iz dana u dan postaje sve veća.

Dopusti da tebi gladnome služimo u gladnoj braći
-i tebi žednome u žednoj braći.

Ti si Lazara uskrisio iza sna smrti;
-učini da oni koji su grijehom umrli, vjerom se i pokorom vrate životu.

Daj da mnogi revnije i savršenije idu tvojim stopama
-po primjeru blažene Djevice Marije i svetaca.

Daj da pokojnici uskrsnu u tvojoj slavi
-i tvoju ljubav uživaju navijeke.

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima: post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo grešni. Savjest nas optužuje. Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.