NASLOVNICA

KORONA VIRUS-Preporuke za Euharistiska slavlja

Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je dopis   s preporukama i uputama svim župnim zajednicama Đakovačko-osječke nadbiskupije, vezano uz liturgijska slavlja, molitvene susrete i pastoralno-katehetsko djelovanje u vrijeme aktualnog širenja zaraze virusom COVID-19 (koronavirus).

Slikovni rezultat za đuro hranić

Više možete pročitati na linku dolje

http://djos.hr/preporuke-i-upute-nadbiskupa-hranica-za-postupanje-u-vrijeme-aktualnog-sirenja-zaraze-virusom-covid-19-koronavirus/

 

Posebne mjere zaštite i preporuke  

 

Pozivamo sve vjernike i svećenike da se u crkvenom i pastoralno-katehetskom prostoru te u liturgiji nastoje pridržavati preporuka općih mjera zaštite od respiratornih zaraznih bolesti, uključujući izbjegavanje dodira i tjelesnoga kontakta s drugim osobama.

 

 

  1. Svi oboljeli i sa simptomima bolesti te oni koji u savjesti smatraju da zbog mogućnosti zaraze ne mogu doći na sv. misu, mogu se u ovim posebnim prilikama opravdano uzdržati od obveze sudjelovanja na nedjeljnoj sv. misi. Sve istodobno potičem da sv. misu, ako je to moguće, prate preko sredstava društvenoga priopćavanja te se još snažnije posvete osobnoj i obiteljskoj molitvi te čitanju Sv. pisma.

2 .   Molimo da se od dolaska na sv. misu i druga liturgijsko-molitvena slavlja, posebice ona na kojima sudjeluje velik broj vjernika, tijekom trajanja aktualne situacije, ustegnu i osobe starije životne dobi te osobe s kroničnim bolestima    

 

3. Svećenici sa simptomima povišene tjelesne temperature, kašlja, poteškoća s disanjem te kratkoga daha neka ne obavljaju svoju liturgijsku i pastoralno-katehetsku službu. U slučaju da nije moguće omogućiti adekvatnu zamjenu, predviđena okupljanja mogu se otkazati.

 

4.   Stoga će, kako nas pozivaju nadležne zdravstvene službe, biti potrebno isprazniti škropionice s blagoslovljenom vodom na ulazima u crkve

 

5.   U euharistijskim slavljima će se, nakon riječi „Mir Gospodnji bio vazda s vama“, izostaviti poziv i gestu pružanja mira

 

6. Vjernicima će se preporučiti i uputiti ih na primanje pričesti na ruku, kako je to već predviđeno u Općoj uredbi Rimskoga misala

 

7. Sadašnjim će se okolnostima ispustiti odnedavna uvriježeno davanje „križića“ na čelo djeci koja pristupaju u pričesnoj procesiji sama ili sa svojim roditeljima

 

8. U slučajevima koncelebracije, posebno s većim brojem suslavitelja, u trenutnim okolnostima može se pod obje prilike pričestiti samo glavni slavitelj.

 

9.Sve svećenike i župne suradnike molimo da u pripravi liturgijskih darova i pri uporabi liturgijskoga posuđa i ruha s još većom pozornošću poštuju higijenske propise

 

10 .Neka se ispovijeda u sakristijama ili drugim prostorijama gdje se može glasnije govoriti, a razmak između svećenika i osobe koja se ispovijeda neka bude barem jedan metar. Ako to ipak nije moguće, neka se u ispovjedaonicama preko rešetke stavi najlonska folija.
– Neka se ne ispovijeda u ispovjedaonicama koje su potpuno zatvorene

– Neka župnici, rektori crkava i upravitelji samostanskih crkava već sada potaknu vjernike na ispovijed prije Uskrsa.

 

11. Da se primjenjuju mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja crkvenih prostora, da često provjetravaju prostore, da po mogućnosti drže otvorena vrata crkvenih prostora, da se na ulaze u crkve i u župne prostore postave dezinfekcijska sredstva za ruke i uz njih kratke informacije o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti te da primjenjuju i druge slične mjere prevencije od zaraznih bolesti.

 

Molitva Gospi od zdravlja i svetom Roku

Slikovni rezultat za sv roku

Slikovni rezultat za gospa od zdravlja

Pomolimo se!

Djela naša milošću svojom priteci i pomoću prati da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i započeta da se s Tobom dovrši. Primi i usliši naše molitvene vapaje. Daj nam svoj mir kako bi srca naša bila poslušna Tvojim zapovijedima i smirena u Tvojoj zaštiti. Užezi u nama oganj Duha Svetoga da Ti čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo. Zahvaljujemo Ti za Tvoju i našu majku, Blaženu Djevicu Mariju koja pomaže svojoj djeci u nevoljama kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zagovoru oslobodi nas ove pandemijske nevolje, kao i od svakog moralnog nereda i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štiti sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesne i blagoslivlja sve one koji njima pomažu.

Spasitelju, Isuse Kriste, u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti postavio si svetoga Roka moćnim zaštitnikom protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio obilje blagoslova ljudima u bolesti i tjeskobi. Pošalji ga u ovom času kad nam je zdravlje ugroženo da nas štiti i za nas moli, kako bismo bili dostojni Tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da se oslanjamo samo na svoje umijeće i znanje, već da se pouzdajemo u tvoju pomoć i veliko milosrđe. Udijeli nam zdravlje duše i tijela kako bismo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive ili mrtve, neka po zagovoru Tvojih svetih miljenika milostivo dobiju oproštenje svojih grijeha i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

 

PONEDJELJAK 23.05.2022 ANDRIJAŠEVCI 18.30 sati NEMA SVETE MISE

X