I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA NEDJELJA-TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, kličimo Gospodinu; uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja

Ps 95(94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
  uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
  kličimo mu pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
  Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
  njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
 i kopno koje načiniše ruke njegove.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
  poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
  a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
  »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
  kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
  iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
  pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
  i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svome gnjevu: *
  Nikad neće ući u moj počinak!«

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, kličimo Gospodinu; uzvikujmo Spasitelju svome, aleluja

 

HIMAN

Božanski gnjev ublažujmo,
Pred višnjim Sucem plačimo,
U molitvama vapijmo,
Svi ponizno govorimo:

Uvrijedili smo grijesima
Dobrotu tvoju, Gospode,
S nebesa na nas pogledaj
I prosti nam milosrdan.

Prem tako slabi, sjeti se,
Da tvoji mi smo stvorovi,
I slave svoga Imena
Ne daji  drugom, molimo.

Otpusti nama čine zle,
Umnoži dobra žuđena,
Da omilimo srcu tvom
I ovdje i u vječnosti.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.   

 

 
PSALMODIJA

Ant. 1. Jača od glasova voda‚ golemih, tvoja su obećanja vjere predostojna.

 

    Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven, *
        Gospodin zaodjeven moću i opasan.
    Čvrsto stoji krug zemaljski, *
        neće se poljuljati.
    Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona, *
        ti si od vječnosti!

    Rijeke podižu, Gospodine, †
        rijeke podižu glase svoje, *
        rijeke podižu svoj bučni huk.
    Jači od glasova voda golemih, †
        silniji od bijesnoga mora: *
        silan je Gospodin u visinama.

    Tvoja su obećanja vjere predostojna, †
        svetost dolikuje Domu tvomu, *
        Gospodine, u sve dane!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Jača od glasova voda‚ golemih, tvoja su obećanja vjere predostojna.

Ant. 2. Izvori, blagoslivljajte Gospoda, hvalite i uzvisujte ga dovijeka.

 

    Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
         (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
        neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
    Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
        hvali i uzvisuj ga dovijeka!
    Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
    Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
        (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

    Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
        hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
    Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
        hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

Ant. Izvori, blagoslivljajte Gospoda, hvalite i uzvisujte ga dovijeka.

 

Ant. 3. Zemaljski kraljevi i svi narodi, hvalite Boga.

 

    Hvalite Gospodina s nebesa, *
        hvalite ga u visinama!
    Hvalite ga, svi anđeli njegovi, *
        hvalite ga, sve vojske njegove!

    Hvalite ga, sunce i mjeseče, *
        hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!
    Hvalite ga, nebesa nebeska, *
        i vode nad nebesima!

    Neka hvale ime Gospodnje, *
        jer on zapovijedi i postadoše.
    Postavi ih zauvijek i dovijeka, *
        zakon dade koji neće proći.

    Hvalite Gospodina sa zemlje, *
        nemani morske i svi bezdani!
    Ognju i grade, sniježe i maglo, *
        olujni vjetre, što riječ njegovu izvršavaš!
    Gore i svi brežuljci, *
        plodonosna stabla i svi cedrovi!
    Zvijeri i sve životinje, *
        gmizavci i ptice krilate!

    Zemaljski kraljevi i svi narodi, *
        knezovi i suci zemaljski.
    Mladići i djevojke, *
        starci s djecom zajedno:
    nek svi hvale ime Gospodnje, *
        jer jedino je njegovo ime uzvišeno!

    Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje, *
        on podiže snagu svom narodu,
    on proslavlja pobožnike svoje, *
        sinove Izraelove – narod njemu blizak.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Zemaljski kraljevi i svi narodi, hvalite Boga.

 

KRATKO ČITANJE Usp. Neh 8, 9.10

Ovo je dan posvećen Gospodinu Bogu našemu! Ne tugujte, ne plačite, jer svet je dan Gospodnji. Ne žalostite se: radost Gospodnja vaša je jakost.

 

KRATKI OTPJEV

R. Kriste, Sine Boga živoga, * smiluj nam se. Kriste.
O. Za opačine naše njega satriješe. * Smiluj nam se. Slava Ocu. Kriste.

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Razvalite ovaj hram, govori Gospodin, i ja ću ga za tri dana podići. To je govorio o hramu svoga tijela.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Razvalite ovaj hram, govori Gospodin, i ja ću ga za tri dana podići. To je govorio o hramu svoga tijela.

 

MOLBENICA

Otkupitelj nam je naš dobrostivo zaslužio ovo vrijeme spasenja. Njega blagoslivljajmo i usrdno ga zamolimo:

        Gospodine, stvori u nama novi duh.

Kriste, živote naš, dao si da po krštenju otajstveno s tobom budemo ukopani te s tobom ujedno i uskrsnemo na novi život;
-daj da danas živimo novim životom.

Gospodine, ti si sve ljude dobrima obdario;
-daj da se i mi brinemo za opće dobro svih ljudi.

Daj da i mi složno radimo za izgradnju ovozemaljskog društva
-te ujedno tražimo i nebesku domovinu.

Liječniče tjelesa i duša, iscijeli rane našeg srca
-da trajno postižemo pomoć na svom putu svetosti.

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima: post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo grešni. Savjest nas optužuje. Molimo te: iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.