I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA PONEDJELJAK-III. KORIZMENI TJEDAN

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     
Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.
Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

     

PSALMODIJA

Ant. 1. Blaženi koji prebivaju u domu tvome, Gospodine.

    Kako su mili stanovi tvoji, *
        Gospodine nad Vojskama!
    Duša mi gine i čezne *
        za dvorima Gospodnjim.
    Srce moje i moje tijelo *
        kliču Bogu živomu.
    I vrabac sebi log nalazi, †
        i lastavica gnjezdašce *
        gdje će položiti mlade svoje:
    a ja žrtvenike tvoje,
        Gospodine nad Vojskama, *
        Kralju moj i Bože moj!

    Blaženi koji prebivaju u Domu tvome *
        slaveć te bez prestanka!
    Blažen komu je pomoć u tebi, *
        dok se sprema na svete putove!

    Prolaze li suhom dolinom, †
        u izvor je vode promeću, *
        i prva je kiša u blagoslov odijeva.
    Snaga im raste od časa do časa: *
        dok ne ugledaju Boga na Sionu.

    Gospodine, Bože nad Vojskama, †
        čuj molitvu moju, *
        poslušaj, Bože Jakovljev!
    Pogledaj, štite naš, Bože, *
        pogledaj lice pomazanika svoga!

    Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim *
        bolji od tisuću drugih.
    Volim biti na pragu Doma Boga svoga *
        nego boraviti u šatorima grešnika.

    Gospodin, Bog, sunce je i štit: *
        on daje milost i slavu.
    Ne uskraćuje Gospodin dobara onima *
        koji idu u nedužnosti.
    Gospodine nad Vojskama, *
        blago onom što se u te uzda.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blaženi koji prebivaju u domu tvome, Gospodine.

 

Ant. 2. Hajde, uziđimo na goru Gospodnju.

    Dogodit će se na kraju danâ: *
        Gora Doma Gospodnjega
    bit će postavljena vrh svih gorâ, *
        uzvišena iznad svih bregova.

    K njoj će se stjecati svi narodi, *
        nagrnut će mnoga plemena i reći:
    »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, *
        pođimo u Dom Boga Jakovljeva!
    On će nas naučiti svojim putovima, *
        hodit ćemo stazama njegovim.
    Jer će iz Siona Zakon doći, *
        iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«

    On će biti sudac narodima, *
        mnogim će sudit plemenima,
    koji će mačeve prekovati u plugove, *
        a koplja u srpove.
    Neće više narod dizat mača protiv naroda *
        nit se više učit ratovanju.

    Hajde, dome Jakovljev, *
        u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hajde, uziđimo na goru Gospodnju.

 

Ant. 3. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo.

 

    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
        Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
    Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
        Navješaujte iz dana u dan spasenje njegovo.
    Kazujte poganima njegovu slavu, *
        svim narodima čudesa njegova.

    Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
        strašniji od svih bogova!
    Ništavni su svi bozi narodâ, *
        a Gospodin stvori nebesa!
    Slava je i veličanstvo pred njim *
        sila i sjaj u Svetištu njegovu.

    Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
        dajte Gospodinu slavu i silu!
    Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
        Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
    poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
        Strepi pred njim sva zemljo!
    Nek se govori među poganima: *
        »Gospodin kraljuje!«
    Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
        narodima pravedno upravlja.

    Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
        Neka huči more i što je u njemu!
    Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
        neka klikće šumsko drveće
    pred Gospodinom, jer dolazi, *
        jer dolazi suditi zemlji.
    Sudit će svijetu po pravdi *
        i narodima po istini svojoj.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo.

 

KRATKO ČITANJE Izl 19, 4-6a

Vi ste vidjeli što sam učinio Egipaanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno  pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.

 

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

     

 
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobrodošao u svom zavičaju.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem ae nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobrodošao u svom zavičaju.

 

MOLBENICA
Blagoslovljen Isus, Spasitelj naš, koji nam je svojom smrću prokrčio put spasenja. Pomolimo se:
                 Gospodine upravljaj svoj narod pravim putem.

Milosrdni Bože, po krštenju si nam dao novi život
-daj da iz dana u dan postajemo sve sličniji tvojoj slici.

Daj da one koji su u potrebi danas obradujemo svojom darežljivošću
-te njima pomažući tebe nađemo.

Udijeli da pred tobom radimo dobro, pravedno i istinito
-i uvijek te spremna i velikodušna srca tražimo.

Oprosti nam dobrostivo što god smo sagriješili protiv jedinstva tvoje obitelji
-i daj da budemo jedno srce i jedna duša.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, čisti i jačaj svoju Crkvu trajnom dobrotom. Ona bez tebe ne može opstati; ti je vazda upravljaj spasenju. Po Gospodinu.
 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.