II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PONEDJELJAK-III. KORIZMENI TJEDAN

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

HIMAN

Posveti post naš korizmen,
O Pokorniče Isuse!
Ti post taj sveti naredi
Na spasenje svim ljudima.

Pomozi svoju Crkvu ti,
Obdari nas obraćenjem
I iznutra nas očisti,
Operi nas od grijeha svih.

Svu prošlost grešnu briši nam
Po svojoj blagoj milosti.
Budućnost nam blagoslivljaj
Da dobrim djelom urodi.

Nek ovo vrijeme obnovno,
Za obraćenje pogodno,
I um i srce pripremi
Za skora slavlja vazmena.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

 

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Oči su naše vazda uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

 

    Oči svoje uzdižem k tebi *
        koji u nebesima prebivaš.

    Evo, kao što su uprte oči slugu *
        u ruke gospodara,
    i oči sluškinje *
        u ruke gospodarice,
    tako su oči naše uprte u Gospodina Boga našega, *
        dok nam se ne smiluje.

    Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama, *
        jer se do grla nasitismo prezira.
    Presita nam je duša *
        podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Oči su naše vazda uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

 

 

Ant. 2. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji stvori nebo i zemlju.

 

    Da nije Gospodin za nas bio *
        – neka slobodno rekne Izrael –
    da nije Gospodin za nas bio: †
        kad se ljudi digoše proti nama, *
        žive bi nas progutali.

    Kad je uskipio bijes njihov na nas, *
        voda bi nas podavila;
    bujica bi nas odnijela, *
        vode pobjesnjele sve nas potopile.

    Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade *
        za plijen zubima njihovim!
    Duša je naša poput ptice umakla *
        iz zamke lovačke:
    raskinula se zamka, *
        a mi umakosmo!

    Pomoć je naša u imenu Gospodnjem *
        koji stvori nebo i zemlju.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji stvori nebo i zemlju.

 

Ant. 3. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

 

    Blagoslovljen Bog i Otac *
        Gospodina našega Isusa Krista,
    on koji nas blagoslovi
        svakim blagoslovom duhovnim *
        u nebesima, u Kristu.

    Tako: u njemu nas sebi izabra †
        prije postanka svijeta *
        da budemo sveti i neporočni pred njim:
    u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
        za sebe po Isusu Kristu,
    prema dobrohotnosti svoje volje, *
        na hvalu slave svoje milosti.

    Njome nas zamilova u Ljubljenome †
        u kome, njegovom krvlju, *
        imamo otkupljenje,
    otpuštenje prijestupâ *
        po bogatstvu njegove milosti.

    Nju preobilno u nas uli *
       zajedno sa svom mudrošau i razumijevanjem.

    Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
        po dobrohotnom naumu svojem
    što ga prije u njemu zasnova *
        da se provede punina vremenâ:
    uglaviti u Kristu *
        sve – na nebesima i na zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

 

 

KRATKO ČITANJE  Rim 12, 1-2

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu  živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

 

KRATKI OTPJEV

R. Zavapih: Gospodine, * smiluj mi se. Zavapih.
O. Iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih. * Smiluj mi se. Slava Ocu. Zavapih.

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Isus prođe između njih i ode.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Isus prođe između njih i ode.

 

PROŠNJE

Smjerno se utecimo Kristu Gospodinu koji je nas, svoj narod, spasio od grijeha naših:

           Isuse, sine Davidov, smiluj nam se.

Molimo te, Kriste, za svetu Crkvu tvoju za koju si se ti predao
-da je posvetiš i opereš kupelju vode i riječi života; pokorom je trajno obnavljaj i čisti.

Dobri Učitelju, pokaži mladima put koji si svakome od njih odredio
-da hode tim putem i da im bude dobro.

Ti si se smilovao svim nevoljnima, daj pridigni nadu bolesnicima i iscijeli ih,
-a daj da se i mi brinemo da im bude lakše.

Daj da se spomenemo dostojanstva što si nam ga udijelio krštenjem,
-te uvijek samo tebi živimo.

Mir i slavu udijeli pokojnima,
-a nama daj da zajedno s njima jednom s tobom kraljujemo.

Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine, čisti i jačaj svoju Crkvu trajnom dobrotom. Ona bez tebe ne može opstati: ti je vazda upravljaj spasenju. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.