I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA UTORAK -III. KORIZMENI TJEDAN

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     
Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.
Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

 

 
PSALMODIJA

 

Ant. 1. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

 

    Zavolje opet, Gospodine, zemlju svoju, *
        na dobro okrenu udes Jakovljev.
    Otpusti krivnju narodu svome, *
        pokri sve grijehe njegove.
    Suspregnu svu ljutinu svoju, *
        odusta od žestine gnjeva svoga.

    Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, *
        i odbaci zlovolju prema nama!
    Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, *
        prenositi srdžbu svoju
        od koljena na koljeno?
    Zar nas nećeš opet oživiti, *
        da se narod tvoj raduje u tebi?
    Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje *
        i daj nam svoje spasenje.

    Da poslušam što mi to Gospodin govori: *
        Gospodin obećava mir
    narodu svomu, vjernima svojim, *
        onima koji mu se svim srcem vrate.
    Zaista, blizu je njegovo spasenje †
        onima koji ga se boje, *
        i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
    Ljubav će se i Vjernost sastati, *
        Pravda i Mir zagrliti.
    Vjernost će nicat iz zemlje, *
        Pravda će gledat s nebesa.

    Gospodin će dati blagoslov i sreću, *
        i zemlja naša urod svoj.
    Pravda će stupati pred njim, *
        a Mir tragom stopa njegovih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

 

 

Ant. 2. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

 

    Tvrd grad mi imamo: *
        za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
    Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni *
        koji čuva vjernost,
    čiji je značaj čvrst, *
        koji čuva mir jer se u te uzda.
    Uzdajte se u Gospodina dovijeka, *
        jer Gospodin je Stijena vječna.

    Put je pravednikov prav, *
        ti ravnaš stazu pravednom.
    Da, na stazi tvojih sudova *
        željno te, Gospodine, čekamo;
    ime tvoje i spomen tvoj *
        duša nam žudi.
    Dušom svojom žudim tebe noću, *
        i duhom svojim u sebi te tražim.
    Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, *
        uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.

    Gospodine, ti mir nama daješ, *
        jer ti si tvorac svih djela naših.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

 

Ant. 3. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

 

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

 

KRATKO ČITANJE Jl 2, 12-13

Vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć. Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.
 

KRATKI OTPJEV

R. Oslobodi nas, Gospodine: * otpusti nam grijehe. Oslobodi.
O. Nek’ nas pretekne, smilovanje tvoje. * Otpusti nam grijehe. Slava Ocu. Oslobodi.

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ne kažem ti, Petre, da oprostiš do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ne kažem ti, Petre, da oprostiš do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.

 

 

MOLBENICA

Blagoslovljen nek je Krist koji se nama predao kao kruh što s neba silazi. Njemu upravimo svoju molitvu:

                 Kriste, kruše i zdravlje duša, ojačaj nas.

Gospodine, učini da nasićeni na euharistijskoj gozbi
-u punini imamo udjela na darovima vazmene žrtve.

Daj da tvoju riječ držimo u dobru i čestitu srcu
-te u strpljivosti i postojanosti donesemo plod.

Pomozi nam da s tobom radosno surađujemo na izgradnji svijeta
-da se tako po tvojoj Crkvi lakše proširi navještaj mira.

Gospodine, sagriješismo, tebi sagriješismo;
svojom spasonosnom milošću izbriši naše opačine.

Oče naš…

 

MOLITVA

Ne uskrati nam Gospodine svoje milosti: daj nam obilnu pomoć da ti odano služimo. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.