I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA SRIJEDA -III. KORIZMENI TJEDAN

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     
Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.
Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Razveseli dušu sluge svoga; Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

 

    Prigni uho svoje, Gospodine, i usliši me, *
        jer sam bijedan i ubog.
    Čuvaj dušu moju, jer sam pobožnik tvoj; *
        spasi slugu svoga koji se uzda u te!

    Ti si moj Bog; Gospodine, smiluj mi se, *
        jer povazdan vapijem k tebi.
    Razveseli dušu sluge svoga, *
        jer k tebi, Gospodine, dušu uzdižem.
    Jer ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš, *
        pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

    Slušaj, Gospodine, molitvu moju, *
        i pazi na glas vapaja mog.
    U dan tjeskobe vapijem k tebi, *
        jer ćeš me uslišati.

    Nema ti ravna među bozima, Gospodine, *
        nema djela kakvo je tvoje.
    Svi narodi što ih stvori doći će †
        i klanjat se tebi, Gospodine, *
        i slavit će ime tvoje.
    Jer ti si velik i činiš čudesa: *
        ti si jedini Bog.

    Uči me, Gospodine, svojemu putu
        da hodim u istini tvojoj, *
        usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!
    Hvalit ću te, Gospodine, Bože moj,
        svim srcem svojim, *
        slavit ću ime tvoje dovijeka,
    jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, *
        istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.

    O Bože, oholice se digoše na me, †
        mnoštvo silnika život mi vreba, *
        i nemaju tebe pred očima.
    No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag, *
        spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.
    Pogledaj na me i smiluj se meni; †
        daj svome sluzi snage svoje *
        i spasi sina sluškinje svoje!

    Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, †
        da vide moji mrzitelji i da se postide, *
        jer si mi ti, Gospodine, pomogao, ti me utješio.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Razveseli dušu sluge svoga; Gospodine, k tebi dušu uzdižem.

 

 

Ant. 2. Blago čovjeku koji hodi u pravdi i pravo govori.

 

    »Čujte vi koji ste daleko, što sam učinio, *
        a vi koji ste blizu, poznajte mi snagu!«
    Na Sionu strepe grešnici, *
        trepet spopada bezbožnika:
    »Tko će od nas opstati
        pred ognjem zatornim, *
        tko će od nas opstati pred žarom vječnim?«

    Onaj koji hodi u pravdi i pravo govori, *
        koji prezire dobit od prinude,
    koji otresa ruku da ne primi mito, †
        koji zatiskuje uši da ne čuje o krvoproliću, *
        koji zatvara oči da ne vidi zlo:

    on će prebivati u visinama *
        tvrđe na stijenama bit će mu utočište,
    imat će dosta kruha *
        i vode će mu svagda dotjecati.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blago čovjeku koji hodi u pravdi i pravo govori.

 

 

Ant. 3. Kličite Gospodinu kralju.

 

    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
        jer učini djela čudesna.

    Pobjedu mu pribavi desnica njegova *
        i sveta mišica njegova.
    Gospodin obznani spasenje svoje, *
        pred poganima pravednost objavi.
    Spomenu se dobrote i vjernosti *
        prema domu Izraelovu.
    Svi krajevi svijeta vidješe *
        spasenje Boga našega.

    Sva zemljo, poklikni Gospodinu, *
        raduj se, kliči i pjevaj!
    Zapjevajte Gospodinu uz citru, *
        uz citru i uza zvuke glazbala;
    uz trublje i zvuke rogova: *
        kličite Gospodinu kralju!

    Neka huči more i što je u njemu, *
        krug zemaljski i stanovnici njegovi!
    Rijeke nek plješću rukama, *
        zajedno s njima neka se brda raduju!
    Jer Gospodin dolazi, *
        dolazi suditi zemlji.
    Sudit će krugu zemaljskom po pravdi *
        i pucima po pravici.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kličite Gospodinu kralju.

 

KRATKO ČITANJE Pnz 7, 6.8-9

Tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod, jer vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ne mislite da sam došao dokinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao dokinuti, nego ispuniti, govori Gospodin.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ne mislite da sam došao dokinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao dokinuti, nego ispuniti, govori Gospodin.

 

 

MOLBENICA

Blagoslovljen da je Tvorac našega spasenja. On je htio da ljudi u njemu budu novo stvorenje te tako mine staro i sve se obnovi. Stoga i mi, nadom prožeti, njega zamolimo:

                Obnovi nas, Gospodine, svojim Duhom.

Gospodine, ti si obećao novo nebo i novu zemlju. Vazda nas obnavljaj po svome Duhu
-da s tobom vazda uživamo u nebeskom Jeruzalemu.

Daj da vazda s tobom surađujemo te ovaj svijet tvojim Duhom prožmemo
-te tako ovozemno društvo svoju svrhu što djelotvornije postigne u pravednosti, ljubavi i miru.

Pomozi nam da otklonimo svaku mlakost i nemarnost iz svog života
-i da se radujemo i jednom se naužijemo višnjih darova.

Oslobodi nas od zla
-i ne daj da nas očara lakomislenost koja potamnjuje dobro.
Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine daj da po korizmenom odricanju i slušanju tvoje riječi ojačamo u odanosti tebi i budemo jednodušni u molitvi. Po Gospodinu. Amen.
 

 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.