II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA ČETVRTAK -III. KORIZMENI TJEDAN-SVETI JOSIP, zaručnik blažene Djevice Marije

R. Bože, u pomoć mi priteci.
    O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

HIMAN

Neka te, Josipe, nebo uzvisuje,
Svaki kraj kršćanski nek ti se raduje,
Ti si pun zasluga, prečistom ženidbom
Združen s Djevicom nevinom.

Kad se slavni plod pod srcem javi njoj,
I ti bi, čudeć se, u brizi tjeskobnoj,
Anđeo reče tad: Djetešce presveto
Božjim Duhom je začeto.

Nježni se rađa Bog, i ti ga miliješ,
S njim u Egipat bježeći putuješ.
A kad on nestade, tražiš ga, nalaziš,
Pun veselja već ne tužiš.

Istom smrt pravedna druge posvećuje,
Borce, što pobijede, slavom usrećuje,
Ti ko duh iz raja – udesa blaženog!-
Živ još uživaš Boga svog.

Trojice višnja, čuj, budi nam u pomoć.
Podaj po Josipu u nebo nam doć,
Da te svi uvijeke ondje u domu tvom
Pjesmom slavimo zahvalnom. Amen.
 

     

PSALMODIJA

 

Ant. 1.Nađoše Isusa u Hramu njegovi roditelji gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita.

    Gospodine, tko smije prebivati
        u šatoru tvome, *
        tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

    Onaj samo tko živi čestito, *
        koji čini pravicu,
    i istinu iz srca zbori, *
        i ne klevčae jezikom;
    koji bližnjem zla ne nanosi *
        i ne sramoti susjeda svoga;

    koji zlikovca prezire, *
        a poštuje one što se boje Gospodina;
    koji se zaklinje prijatelju, *
        a ne krši prisege,
    i ne daje novca na lihvu, *
        i ne prima mita protiv nedužna.

    Tko tako čini, *
        pokolebat se neće dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

     

Ant.  Nađoše Isusa u Hramu njegovi roditelji gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita.

 

 

Ant. 2.Majka mu njegova reče: Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.

    Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
        i koji uživa u naredbama njegovim;
    moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
        na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
    Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
        njegova pravednost ostaje dovijeka.

    Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
        milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
    Dobro je čovjeku koji je milostiv
        i daje u zajam, *
        koji poslove svoje obavlja pravedno.
    Do vijeka neće on posrnuti: *
        u vječnome će spomenu biti pravednik.

    Žalosne se vijesti neće bojati, †
        stalno je njegovo srce *
        uzdajuć se u Gospodina.
    Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
        neprijatelje svoje prezire.
    On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
        pravednost njegova ostaje dovijeka, *
        njegovo će se čelo slavno uzdići.

    Ljutito će to gledati bezbožnik, †
        škrgutat će zubima i venuti, *
        propast će želja opakih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

     

Ant. Majka mu njegova reče: Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.

 
 

Ant. 3.Siđe Isus s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan.

Hvalospjev  (Otk 15, 3-4)

    Velika su i čudesna djela tvoja, *
        Gospodine, Bože, Svevladaru!
    Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
        kralju naroda!

    Tko da te se ne boji, Gospodine, †
        tko da ne slavi Ime tvoje! *
        Ti si jedini svet!

    I zato svi će narodi doći †
        i klanjati se pred tobom, *
        jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

     

Ant. Siđe Isus s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan.

 

KRATKO ČITANJE Kol 3, 22-24

Što god radite, zdušno činite, kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu, baštinu. Gospodinu Kristu služite!

OTPJEV

    R. Pravednik će * cvasti kao ljiljan. Pravednik.
         

    O. I zauvijek će cvasti pred Gospodinom. * Kao ljiljan.
         Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Pravednik.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Isusu je na početku njegova djelovanja bilo otprilike trideset godina, a bijaše – kako se držalo – sin Josipov.
Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Isusu je na početku njegova djelovanja bilo otprilike trideset godina, a bijaše – kako se držalo – sin Josipov.

 

PROŠNJE

Žarko se pomolimo Bogu po kome se naziva svako očinstvo na nebu i na zemlji i njemu zavapijmo:

R. Oče naš, koji jesi na nebesima, usliši nas.

Oče sveti, ti si otajstvo Krista, od vijeka skriveno, objavio blaženome Josipu; daj da jasnije spoznamo Sina Tvoga, Boga i čovjeka. R.

Oče nebeski, ti hraniš ptice nebeske i odjeću daješ travi poljskoj; svim ljudima daj svagdašnjega i euharistijskog kruha. R.

Stvoritelju svega stvorenja, ti si svoje djelo povjerio našim rukama; daj da se radnici dostojno raduju plodovima svoga rada. R.

Bože svake pravednosti, ti želiš da se svi ljudi opravdaju; daj da ti i mi zagovorom i primjerom blaženoga Josipa ugodimo svojim životom. R.

Umirućima i pokojnima blago daj da po tvome Sinu s Marijom majkom njegovom i blaženim Josipom tvoje milosrđe postignu. R.

    Oče naš, koji jesi na nebesima,
    sveti se ime tvoje,
    dođi kraljevstvo tvoje,
    budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

    Kruh naš svagdanji daj nam danas.
    I otpusti nam duge naše
    kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
    i ne uvedi nas u napast,
    nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Bože, ti si odgovornosti svetoga Josipa povjerio svoga Sina Isusa i njegovu Majku Mariju. Udijeli svojoj Crkvi da, po njegovu zagovoru, otajstvo spasenja vjerno čuva i vrši sve do dana potpunog ostvarenja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.