NASLOVNICA, PROPOVIJED

Å to se događalo u duhu na Kalvariji

„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga jedinorođenog Sina da nijedan koji u Njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ (Iv 3,16)

On je zauzeo naše mjesto… On koji nije poznavao ni učinio grijeha… Prezren je bio, posljednji od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, kao jedan od koga čovjek zaklanja lice svoje, tako je bio prezren, i nijesmo ga cijenili… Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio.

A Gospod je stavio na Njega bezakonje nas sviju. A on je naše bolesti ponio, naše je boli uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.   Grijeh, osuda, prokletstvo, bolesti, smrt…   „Svršeno je! Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj!“   „Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe.

Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.“ (Iz 53,5)   Cijeli video, meditaciju koja pokazuje što se je u duhu događalo na Kalvariji, pogledajte ovdje:  

SVETA MISA SUBOTA ROKOVCI 29.01.2022 18.30 sati + iz ob. Jelke i Luke Tomković

X