"SVETI ROKO I SVETI ANDRIJA MOLITE ZA NAS"

I.VEČERNJA

ČASOSLOV-I.VEČERNJA SUBOTA-ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,
Proštenja milost molimo.

O mnogo, mnogo griješismo,
Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.
 

       

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Obradovah se kad mi rekoše: Hajdemo u Dom Gospodnji.

 

      Obradovah se kad mi rekoše: *
              »Hajdemo u Dom Gospodnji! « †
      Eto, noge nam već stoje *
              na vratima tvojim, Jeruzaleme.

      Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
              i kao u jedno saliveni!
      Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
              po Zakonu Izraelovu, *
              da slave ime Gospodnje.
      Ondje stoje sudačke stolice, *
              stolice doma Davidova.

      Molite za mir Jeruzalemov! *
              Blago onima koji tebe ljube!
      Neka bude mir u zidinama tvojim *
              i pokoj u tvojim palačama!

      Radi braće i prijatelja svojih *
              klicat ću:   »Mir tebi! «
      Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
              za sreću tvoju ja ću moliti.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Obradovah se kad mi rekoše: Hajdemo u Dom Gospodnji.

       

Ant. 2. Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.

 

      Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
              Gospodine, usliši glas moj!
      Neka pazi uho tvoje *
              na glas moga vapaja!

      Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
              Gospodine, tko će opstati?
      Al’ u tebe je praštanje, *
              da bismo ti služili.
      U Gospodina ja se uzdam, *
              duša se moja u njegovu uzda rijee.

      Duša moja čeka Gospodina *
              više no zoru straža noana;
      više no zoru straža noćna *
              nek Izrael čeka Gospodina.

      Jer je u Gospodina milosrđe *
              i obilno je u njega otkupljenje:
      on će otkupiti Izraela *
              od svih grijeha njegovih.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.

       

Ant. 3. Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom.

 

      Isus Krist, trajni lik Božji, *
              nije se kao plijena držao
              svoje jednakosti s Bogom,
      nego sam sebe »oplijeni «
              uzevši lik sluge, †
              postavši ljudima sličan: *
              obliejem čovjeku nalik,
      ponizi sam sebe, †
              poslušan do smrti, *
              smrti na križu.

      Zato ga Bog preuzvisi †
              i darova mu ime, *
              ime nad svakim imenom,
      da se na ime Isusovo
              prigne svako koljeno *
              nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
      i svaki će jezik priznati: *
              »Isus Krist jest Gospodin! « –
              na slavu Boga Oca.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, †
              tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova.                                            

        Amen.

Ant. Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom.

 

KRATKO ČITANJE     2 Kor 6, 1-4a

Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo, sad je vrijeme milosno; evo, sad je vrijeme spasa. Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni, da se ne kudi ova služba, nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji.

 

KRATKI OTPJEV

R. Pogledaj, Gospodine, i smiluj se, * jer smo sagriješili tebi. Pogledaj.
O. Usliši, Kriste, molbe nam smjerne. * Jer smo sagriješili tebi. Slava Ocu. Pogledaj.

       
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

      Veliča * duša moja Gospodina
      i klikće duh moj *
              u Bogu mome Spasitelju,
      što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
              odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
      Jer velika mi djela učini Svesilni, *
              sveto je ime njegovo.
      Od koljena do koljena dobrota je njegova *
              nad onima što se njega boje.

      Iskaza snagu mišice svoje, *
              rasprši oholice umišljene.
      Silne zbaci s prijestolja, *
              a uzvisi neznatne.
      Gladne napuni dobrima, *
              a bogate otpusti prazne.

      Prihvati Izraela, slugu svoga, *
              kako obeća ocima našim:
      spomenuti se dobrote svoje *
              prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

      Slava Ocu i Sinu *
              i Duhu Svetomu.
      Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
              i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

   

       

PROÅ NJE

Veličajmo Boga koji se brine za sva stvorenja. Njega zazovimo riječima:

                              Gospodine, daj spasenje otkupljenicima svojim.

Bože, djelitelju darova i izvore istine, svojim darovima obdari zbor biskupa;
-a vjernike koji su im povjereni čuvaj u nauci apostola.

Svoju ljubav ulij svima koji primaju od jednoga kruha života
-i nek se tom gozbom tješnje združe u tijelu tvoga sina.

Dopusti nam da sa sebe skinemo starog čovjeka s njegovim činima
-a obućemo se u Krista, tvoga sina, novoga čovjeka.

Daj da svi ispovijedanjem svojih grijeha postignu oproštenje
-te postanu dionici višnje zadovoljštine koju je za nas dao tvoj Sin, Krist Gospodin.

Učini da te pokojnici neprestano u tvom miru hvale u nebesima
-gdje se i mi nadamo tebe uvijeke slaviti.

Oče naš…

       

MOLITVA

Bože, ti si nas sa sobom pomirio po Riječi svojoj, Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

NO COPY !!!
%d blogeri kao ovaj: