II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA NEDJELJA-ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

     

HIMAN

Čuj, Stvoritelju milostiv,
Naš plač i naše molitve
U posvećenom postu tom,
U korizmenom vremenu.

Ti srca blag istražuješ,
Ti slabost našu poznaješ:
Poštedi, mi se kajemo,
Proštenja milost molimo.

O mnogo, mnogo griješismo,
Ispovijedamo, smiluj se!
Rad slave svoga imena
Izliječi bolne, Gospode.

Daj moć, da žudnje tjelesne
Uzdržljivošću morimo,
Da srca, grijeh odbacivši,
Ne dadu paše strastima.

Udijeli, Trojstvo blaženo,
Podari, Bože jedini,
Da posti tvojim vjernima
Donesu plod obilati. Amen.
     

     
     

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Ovo je onaj koga Bog postavi za suca živih i mrtvih.

 

    Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
        »Sjedi mi zdesna
    dok ne položim dušmane tvoje *
        za podnožje tvojim nogama!

    Žezlo tvoje moći protegnut će
        Gospodin sa Siona: *
        vladaj posred svojih neprijatelja!
    Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
        za dan tvog junaštva:
    kao rosa iz krila zorina *
        uza te su mladi ratnici.«

    Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
        »Zauvijek ti si svećenik *
        po redu Melkisedekovu!«

    Gospodin ti je zdesna, *
        on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
    Na putu će se napit iz potoka, *
        visoko će dignuti glavu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ovo je onaj koga Bog postavi za suca živih i mrtvih.

 

Ant. 2. Dobro je čovjeku koji je milostiv; dovijeka neće on posrnuti.

 

 
    Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
        i koji uživa u naredbama njegovim;
    moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
        na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
    Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
        njegova pravednost ostaje dovijeka.

    Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
        milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
    Dobro je čovjeku koji je milostiv
        i daje u zajam, *
        koji poslove svoje obavlja pravedno.
    Do vijeka neće on posrnuti: *
        u vječnome će spomenu biti pravednik.

    Žalosne se vijesti neće bojati, †
        stalno je njegovo srce *
        uzdajuć se u Gospodina.
    Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
        neprijatelje svoje prezire.
    On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
        pravednost njegova ostaje dovijeka, *
        njegovo će se čelo slavno uzdići.

    Ljutito će to gledati bezbožnik, †
        škrgutat će zubima i venuti, *
        propast će želja opakih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dobro je čovjeku koji je milostiv; dovijeka neće on posrnuti.

 

Ant. 3. Bog ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti.

 

    Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer *
        da idete stopama njegovim;

    on koji grijeha ne učini, *
        nit mu usta prijevaru izustiše;
    on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao †
        i mučen nije prijetio, *
        prepuštajući to sucu pravednom;

    on koji u tijelu svom *
        grijehe naše ponese na drvo
    da, umrijevši grijesima, pravednosti živimo, *
        on čijom se modricom izliječiste.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Bog ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti.

 

KRATKO ČITANJE  1 Kor 9, 24-25

Trkači u trkalištu svi, doduše trče, ali jedan prima nagradu. Tako trčite da dobijete. Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, a mi neraspadljiv.

 

KRATKI OTPJEV

R. Pogledaj, Gospodine, i smiluj se * jer smo sagriješili tebi. Pogledaj.
O. Usliši, Kriste, molbe nam smjerne. * Jer smo sagriješili tebi. Slava Ocu. Pogledaj.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Sinko, ti si uvijek sa mnom, sve moje – tvoje je. No, trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Sinko, ti si uvijek sa mnom, sve moje – tvoje je. No, trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se!

 
PROŠNJE

Krist je naša glava i učitelj. On je došao služiti i svima dobro činiti. Njemu, svome Gospodinu, hvalu iskazujmo vazda i vjerom prožeti ponizno ga zamolimo:

                Gospodine, pohodi svoju obitelj.

Gospodine, pomozi biskupima i prezbiterima svoje Crkve koji imaju udjela u tvojoj službi kao glave i pastiri
-da po tebi sve ljude privedu k Ocu.

Nek tvoj anđeo prati na putovanju ljude
-da izbjegnu sve zasjede duše i tijela.

Nauči nas ljudima služiti da nasljedujemo tebe
-koji si došao služiti a ne da ti drugi služe.

Daj da u svakoj ljudskoj zajednici ljudi pomažu jedni druge
-i tako uz tvoju pomoć budu čvrsto i postojano društvo.

Milostiv budi svima pokojnima
-i pripusti ih k svjetlu svoga lica.

Oče naš…

     

MOLITVA

Bože, ti si nas sa sobom pomirio po Riječi svojoj, Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu. Amen.

 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.