I.JUTARNJA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA PONEDJELJAK-IV. KORIZMENI TJEDAN

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     
Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.
Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.
    

   
     

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Jutrom nas nasiti, Gospodine, smilovanjem svojim.

 

    Gospodine, ti nam bijaše okrilje, *
        od koljena do koljena.
    Prije nego se rodiše bregovi †
        prije nego postade kopno i krug zemaljski, *
        od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

    Smrtnike u prah vraćaš *
        i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
    Jer je tisuću godina u očima tvojim, †
        ko jučerašnji dan koji je minuo, *
        i kao straža noćna.

    Razgoniš ih ko jutarnji san, *
        kao trava su što se zeleni:
    jutrom cvate i sva se zeleni, *
        a uvečer, već se suši i vene.

    Zaista, izjeda nas tvoja srdžba, *
        i zbunjuje ljutina tvoja.
    Naše si grijehe stavio pred svoje oči, *
        naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

    Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, *
        kao uzdah dovršismo godine svoje.
    Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, *
        ako smo snažni, i osamdeset;
    a većina od njih muka je i ništavnost: *
        jer prolaze brzo, i mi letimo odavle.
    Tko će znati žestinu gnjeva tvojega, *
        tko li, u pobožnom strahu, srdžbu tvoju?

    Naući nas dane naše brojiti, *
        da steknemo mudro srce.
    Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? *
        Milostiv budi slugama svojim!
    Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, *
        da kličemo i da se veselimo u sve dane!
    Obraduj nas za dane kad si nas šibao, *
        za ljeta kad smo stradali!

    Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje *
        i tvoja slava na djeci njihovoj!
    Dobrota Gospodina, Boga našega, *
        nek bude nad nama!
    Daj da nam uspije djelo naših ruku, *
        djelo ruku naših nek uspije.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Jutrom nas nasiti, Gospodine, smilovanjem svojim.

 

Ant. 2. Hvala Gospodnja s kraja zemlje.

 

    Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
        i s kraja zemlje hvalu njegovu,
    neka ga slavi more sa svim što je u njem, *
        otoci i njihovi žitelji!
    Nek digne glas pustinja i njeni gradovi, *
        nek odjeknu naselja gdje žive Kedarci!
    Nek podvikuju stanovnici Stijene, *
        neka kliču s gorskih vrhova!
    Nek daju čast Gospodinu *
        i hvalu mu naviještaju po otocima!

    Kao junak izlazi Gospodin, *
        kao ratnik žar svoj podjaruje.
    Uz bojni poklik i viku ratnu *
        ide junački na svog neprijatelja.

    »Šutjeh dugo, gluh se činjah, *
        svladavah se;
    sad vičem kao žena kada rađa, *
        dašćem i uzdišem.
    Isušit ću brda i bregove, *
        sparušiti svu zelen po njima,
    rijeke ću u stepe pretvoriti *
        i močvare isušiti.
    Vodit ću slijepce po cestama, *
        uputit ih putovima.
    Pred njima ću tamu u svjetlost obratit,
        a neravno tlo u ravno.«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvala Gospodnja s kraja zemlje.

 

 

Ant. 3. Hvalite ime Gospodnje, vi koji u Domu Gospodnjem stojite.

 

    Hvalite ime Gospodnje, *
        hvalite, sluge Gospodnje
    koji u Domu Gospodnjemu stojite, *
        u predvorjima Doma Boga našega!

    Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
        pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
    Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
        Izraela za dragu svojinu.
    Znadem da je velik Gospodin, *
        da je Gospodin naš nad svim bozima.
    Što god se Gospodinu svidi, †
        to čini na nebu i na zemlji, *
        na moru i u bezdanima.
    Oblake diže s kraja zemlje; †
        stvara kiše i munje, *
        vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

    On Egiptu pobi prvorođence, *
        ljude i stoku podjednako.
    On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, *
        protiv Faraona i svih slugu njegovih.
    On pobi narode mnoge *
        i pogubi kraljeve moćne:     
    Sihona, kralja amorejskog, †
        i Oga, kralja bašanskog
        i sva kraljevstva kanaanska.
    I dade njihovu zemlju u baštinu, *
        u baštinu Izraelu, narodu svome.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite ime Gospodnje, vi koji u Domu Gospodnjem stojite.

 

KRATKO ČITANJE Izl 19, 4-6a

Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno  pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.
 

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

     

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, moljaše ga da dođe i ozdravi mu sina.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, moljaše ga da dođe i ozdravi mu sina.

 

MOLBENICA

Neka je blagoslovljen Bog Otac koji nam je dao da mu u ovo korizmeno vrijeme prinesemo žrtvu hvalbenu. Zazovimo ga riječima:

        Gospodine, pouči nas nebeskom nauku.

Svemogući i milosrdni Bože, daj nam duha molitve i obraćenja
-da gorimo od ljubavi prema tebi i ljudima.
Daj nam s tobom surađivati da se sve obnovi u Kristu
-te na zemlji izobiluje pravednost i mir.

Otkrij nam unutarnji smisao i vrijednost svekolikog stvorenja
-da slaveći tebe stvorenje sebi pridružimo u iskazivanju hvale tebi, svome Stvoritelju i Otkupitelju.

Oprosti, Gospodine, što Kristovu nazočnost nismo prepoznavali u siromasima, bijednima i nevoljnima,
-te nismo poštivali tvoga Sina u toj svojoj braći.

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože ti obnavljaš svijet nedokučivim tajnama. Molimo, daj svojoj Crkvi vremenitu pomoć, da postigne spasenje u vječnosti. Po Gospodinu.
 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.