II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA PONEDJELJAK-IV. KORIZMENI TJEDAN

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Posveti post naš korizmen,
O Pokorniče Isuse!
Ti post taj sveti naredi
Na spasenje svim ljudima.

Pomozi svoju Crkvu ti,
Obdari nas obraćenjem
I iznutra nas očisti,
Operi nas od grijeha svih.

Svu prošlost grešnu briši nam
Po svojoj blagoj milosti.
Budućnost nam blagoslivljaj
Da dobrim djelom urodi.

Nek ovo vrijeme obnovno,
Za obraćenje pogodno,
I um i srce pripremi
Za skora slavlja vazmena.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

     

PSALMODIJA

 
Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

    Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
        vječna je ljubav njegova!
    Hvalite Boga nad bogovima: *
        vječna je ljubav njegova!
    Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
        vječna je ljubav njegova!

    Jedini on učini čuda velika: *
        vječna je ljubav njegova!
    Mudro sazda on nebesa: *
        vječna je ljubav njegova!
    On utvrdi zemlju nad vodama: *
        vječna je ljubav njegova!
    On načini svjetlila velika: *
        vječna je ljubav njegova!
    Sunce da vlada danom: *
        vječna je ljubav njegova!
    Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
        vječna je ljubav njegova!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

 

Ant. 2. Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, svemogući Bože.

 

    On pobi prvorođence Egiptu: *
        vječna je ljubav njegova!
    Izvede Izraela iz njega: *
        vječna je ljubav njegova!
    Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
        vječna je ljubav njegova!

    On Crveno more razdvoji: *
        vječna je ljubav njegova!
    Provede Izraela posred vodâ: *
        vječna je ljubav njegova!
    I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
        vječna je ljubav njegova!

    On narod svoj vođaše pustinjom: *
        vječna je ljubav njegova!
    On udari kraljeve velike: *
        vječna je ljubav njegova!
    I pogubi kraljeve moćne: *
        vječna je ljubav njegova!
    Sihona, kralja amorejskog: *
        vječna je ljubav njegova!
    Oga, kralja bašanskog: *
        vječna je ljubav njegova!
    I njihovu zemlju dade u baštinu: *
        vječna je ljubav njegova!
    U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
        vječna je ljubav njegova!

    On se spomenu nas u poniženju našem: *
        vječna je ljubav njegova!
    Od dušmana nas naših oslobodi: *
        vječna je ljubav njegova!
    On daje hrane svakom tijelu: *
        vječna je ljubav njegova!

    Hvalite Boga nebeskog: *
        vječna je ljubav njegova!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, svemogući Bože.

 

Ant. 3. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

 

    Blagoslovljen Bog i Otac, *
        Gospodina našega Isusa Krista,
    on koji nas blagoslovi
        svakim blagoslovom duhovnim *
        u nebesima, u Kristu.
    Tako: u njemu nas sebi izabra  †
        prije postanka svijeta *
        da budemo sveti i neporočni pred njim;

    u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
        za sebe, po Isusu Kristu,
    prema dobrohotnosti svoje volje, *
        na hvalu Slave svoje milosti.

    Njome nas zamilova u Ljubljenome  †
        u kome, njegovom krvlju, *
        imamo otkupljenje,
    otpuštenje prijestupa *
        po bogatstvu njegove milosti.

    Nju preobilno u nas uli *
        zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem,

    obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
        po dobrohotnom naumu svojem
    što ga prije u njemu zasnova *
        da se provede punina vremenâ:
    uglaviti u Kristu *
        sve – na nebesima i na zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U punini vremena Bog naumi da Krist bude glava svemu.

 

KRATKO ČITANJE    Rim 12, 1-2

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu  živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suoblieujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

 

KRATKI OTPJEV

R. Zavapih: Gospodine, * smiluj mi se. Zavapih.
O. Iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih. * Smiluj mi se. Slava Ocu. Zavapih.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: Sin tvoj živi. I povjerova on i sav dom njegov.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
       i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
       i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: Sin tvoj živi. I povjerova on i sav dom njegov.

 

PROŠNJE

Neka je uzvišen Bog Otac koji je onima što ga mole obećao na usta svoga sina dati sve što zaištu. Prožeti pouzdanjem u to obećanje, zamolimo ga:

                        Blag budi, Gospodine, svom narodu.
Gospodine, ti si Zakon, što si ga dao Mojsiju na Sinaju, usavršio po svome Kristu
-daj da ga svi upoznaju u srcima upisana i čuvaju ga obdržavajući Savez s tobom.

Daj da svi pretpostavljeni vode brigu o povjerenim im ljudima
-a srca podložnika skloni da im u tome pomažu.

Učvrsti pamet i srce misionara svojom snagom
-i posvuda po svijetu podigni brojne ljude koji će se pridružiti njihovu radu.

Daj da u mladima s njihovim godinama raste i tvoja milost
-a mlađeži pomozi da raste u ljubavi prema tebi i providi što čestitiji život.

Sjeti se sve naše braće koja u tebi preminuše
-daj da budu dionici vječnoga života.

Oče naš…

     

MOLITVA

Bože, ti obnavljaš svijet nedokučivim tajnama. Molimo, daj svojoj Crkvi vremenitu pomoć, da postigne spasenje u vječnosti. Po Gospodinu.

 

 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.