II.VEČERNJA

ČASOSLOV-II.VEČERNJA UTORAK-IV. KORIZMENI TJEDAN

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Posveti post naš korizmen,
O Pokorniče Isuse!
Ti post taj sveti naredi
Na spasenje svim ljudima.

Pomozi svoju Crkvu ti,
Obdari nas obraćenjem
I iznutra nas očisti,
Operi nas od grijeha svih.

Svu prošlost grešnu briši nam
Po svojoj blagoj milosti.
Budućnost nam blagoslivljaj
Da dobrim djelom urodi.

Nek ovo vrijeme obnovno,
Za obraćenje pogodno,
I um i srce pripremi
Za skora slavlja vazmena.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

   

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.

 

    Na obali rijeka babilonskih
        sjeđasmo i plakasmo *
        spominjući se Siona:
    o vrbe naokolo *
        harfe svoje bijasmo povješali.

    I tada porobljivači naši *
        zaiskaše od nas da pjevamo,
    naši mučitelji da se veselimo: *
        »Pjevajte nam pjesmu sionsku!«

    Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
        u zemlji tuđinskoj!
    Nek se osuši desnica moja, *
        Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
    Nek mi se jezik za nepce prilijepi *
        ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
    ako ne stavim Jeruzalem *
        vrh svake radosti svoje!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.

 

Ant. 2. Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.

 

    Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
        jer si čuo riječi mojih usta.
    Pred licem anđela pjevam tebi, *
        bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.
    Zahvaljujem imenu tvojem *
        za tvoju dobrotu i vjernost,
    jer si nada sve uzveličao *
        obećanje svoje.

    Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
        dušu si moju pokrijepio.
    Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
        svi kraljevi zemlje *
        kad čuju riječi usta tvojih,
    nek pjevaju putove Gospodnje: *
        »Zaista, velika je slava Gospodnja!«
    Zaista, uzvišen je Gospodin,
        ali gleda na ponizna, *
        a oholice izdaleka poznaje.

    Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, †
        pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana; *
        tvoja me desnica spasava!
    Gospodin će dovršiti što započe za me! †
        Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
        djelo ruku svojih ne zapusti!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.

 

Ant. 3. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 

    Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
        primiti slavu i čast i moć!
    Jer ti si sve stvorio, *
        i tvojom voljom sve postade
        i bî stvoreno!

    Dostojan si uzeti knjigu *
        i otvoriti pečate njezine.
    Jer si bio zaklan †
        i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
        ljude iz svakog plemena i jezika,
        puka i naroda.
    Učinio si ih Bogu našemu
        kraljevstvom i svećenicima, *
        i kraljevat će na zemlji.

    Dostojan je zaklani Jaganjac *
        primiti moć i bogatstvo
    i mudrost i snagu *
        i čast i slavu i blagoslov!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 

 

KRATKO ČITANJE Jak 2,14.17.18b

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.

 
KRATKI OTPJEV

R. Zavapih: Gospodine, * smiluj mi se. Zavapih.
O. Iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih. * Smiluj mi se. Slava Ocu. Zavapih.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Eto, ozdravio si! Više ne griješi, da te što gore ne snađe.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Eto, ozdravio si! Više ne griješi, da te što gore ne snađe.

 

PROŠNJE

Uzveličajmo Krista Gospodina koji je podignut na križ sve privukao k sebi. Pobožno mu zavapijmo:

            Gospodine sve privuci k sebi.

Gospodine, svjetlost koja blista iz otajstva križa nek sve privuče
-da upoznaju tebe Put, Istinu i Život.

Svima koji za tobom žeđaju daj živu vodu
-da ne žeđaju zauvijek.

Prosvijetli sve koji njeguju nauku i raznovrsna umijeća
-da ljude učine prikladnijima za tvoje kraljevstvo.

Prikloni sve ljude koji se radi grijeha i sablazni odalečiše od tebe
-da se k tebi vrate i u tvojoj ljubavi ostanu.

Sve naše pokojnike pripusti nebeskoj slavi
-da se raduju skupa s blaženom Djevicom Marijom i svima svetima.

Oče naš…
 

MOLITVA

Gospodine, pobožnost korizmenog vremena nek nam pripravi srce da dostojno primimo vazmeno otajstvo i budemo vjesnici spasenja u svijetu. Po Gospodinu. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.