MOLITVE, NASLOVNICA

Dvije moćne riječi kojima je Padre Pio otjerao đavla

Kad vam dođu napasti zloga, ponavljajte ove riječi, sotona ih ne može podnijeti! http://vjeraufanjeljubav.com.hr/   Poznati stigmatik sveti Pater Pio znao je govoriti da je đavao aktivno stvorenje, zlo, izopačeno po svojoj prirodi, ali je još uvijek pali anđeo koji ima inteligenciju koja je superiornija od ljudske, iako je nastrana. Iako ga je svakodnevno, ponekad… Continue reading Dvije moćne riječi kojima je Padre Pio otjerao đavla

MOLITVE, NASLOVNICA

Molitva sv. Josipu Radniku

Slavni Sveti Josipe, uzore svih radnika, izmoli mi milost obavljati svoje poslove u duhu pokore, te tako zadovoljiti za svoje mnogobrojne grijehe; da ih obavljam savjesno, ne obazirući se na svoje sklonosti, već  jedino na dužnost; da ih izvršim sa zahvalnošću i radošću smatrajući velikom čašću što mogu naravne darove, koje mi je Bog dao,… Continue reading Molitva sv. Josipu Radniku