"SVETI ROKO I SVETI ANDRIJA MOLITE ZA NAS"

MISNA ČITANJA

MISNA ČITANJA-UTORAK-14.07.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.

XV. tjedan kroz godinu

Utorak, 14. 7. 2020.

ili: Sv. Kamilo de Lellis, prezbiter
Svagdan

ČITANJA:
Iz 7, 1-9; Ps 48, 2-8; Mt 11, 20-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kamilo, Angelina, Gašpar, Franjo Solanski, Miroslav

 

Prvo čitanje:Iz 7, 1-9

Ako se na me ne oslonite, održat se nećete!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U dane judejskog kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
Tada dojaviše domu Davidovu: »Aramci se utaborili u Efrajimu. « Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra. I Gospodin reče Izaiji: »Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Å ear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje. Reci mu:
»Pazi, smiri se, ne boj se,
i nek ti ne premire srce
od ovih dvaju ugaraka zadimljenih,
od raspaljenog bijesa Rasona aramskog,
i sina Remalijina,
što Aram, Efrajim i sin Remalijin
smisliše tvoju propast.
Pođimo, rekoše, na Judeju,
uplašimo je i osvojimo
da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
Ovako govori Jahve Gospod:
To se neće zbiti: toga biti neće!
Damask je glava Aramcima,
a Damasku je glava Rason;
Samarija je glava Efrajimcima,
a Samariji glava je Remalija.
Još šezdeset i pet godina,
i Efrajim, razoren, neće više biti narod.
Ako se na me ne oslonite,
održat se nećete! «
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:Ps 48, 2-8

Pripjev:

Bog utvrđuje grad svoj dovijeka!

Velik je Gospodin, hvale predostojan
u gradu Boga našega.
Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven,
radost je zemlji svoj.

Gora Sion, na krajnjem sjeveru,
grad je Kralja velikog.
Bog u kulama njegovim
jakom se pokaza utvrdom.

Jer gle, složiše se kraljevi,
navališe zajedno.
Čim vidješe, zapanjiše se
i zbunjeni u bijeg nagnuše.

Ondje ih trepet obuze
kao muka porodilje,
kao kad vjetar istočni
razbija brodove taržiške.

 
Evanđelje:Mt 11, 20-24

Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama. «
»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi. «
Riječ Gospodnja.

Odgovori

NO COPY !!!
%d blogeri kao ovaj: