"SVETI ROKO I SVETI ANDRIJA MOLITE ZA NAS"

MISNA ČITANJA

MISNA ČITANJA-PETAK -31.07.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

XVII. tjedan kroz godinu

Petak, 31. 7. 2020.

Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter
Spomendan

ČITANJA:
od dana: Jr 26, 1-9; Ps 69, 5.8-10.14; Mt 13, 54-58

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Ignacije, Vatroslav, Ognjen; Dionizije, Tertulijan, Helena

Prvo čitanje:Jr 26, 1-9

Sav se narod skupi u Domu Gospodnjem.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja ludina, dođe mi riječ Gospodnja. Ovako govori Gospodin: Stani u predvorju Doma Gospodnjega, i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Gospodnjem naviještaj sve riječi koje sam ti zapovjedio da im kažeš. I ne izostavi ni jedne jedine. Možda će poslušati i vratiti se svaki sa zlog puta svoga, pa ću se pokajali za zlo koje naumih učiniti zbog zlodjela njihovih. Reci im: Ovako govori Gospodin: Ako me ne poslušate da hodite po Zakonu što ga stavih pred vas, slušajući riječi slugu mojih proroka koje vam neumorno šaljem, premda ih do sada niste slušali, postupit ću s ovim Domom kao sa Å ilom, i učinit ću da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.
I svećenici i proroci i sav narod slušahu Jeremiju kako naviješta te riječi u Domu Gospodinovu. A kad Jeremija izreče sve ono što mu je Gospod zapovjedio da naviješta svemu narodu, zgrabiše ga svećenici i proroci govoreći: »Platit ćeš glavom! Zašto si u ime Gospodnje prorokovao: Postupit ću s ovim Domom kao sa Å ilom, i ovaj će grad biti opustošen, te nitko više u njemu neće stanovati? « I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Gospodnjem.
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:Ps 69,5.8-10.14

Pripjev:

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih
oni što mi se nepravedno protive:
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za Dom tvoj,
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!

Evanđelje:Mt 13, 54-58

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Å imun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to? « I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu. « I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Riječ Gospodnja.

Odgovori

NO COPY !!!
%d blogeri kao ovaj: