MLADENCI, NASLOVNICA

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ-MLADENCI

U Subotu 05. rujna 2020. u crkvi sv. Andrije u Andrijaševcima u 18.30 sati pod svetom misom kršćansku ženidbu će sklopiti 

 

MATEJ LOVRIĆ iz Retkovaca, Braće Radića 82a 

ANONIA TURI iz Andrijaševaca,  13

Odgovori