NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Kapelica Majke Božje od Svete Krunice Rokovci

Članice Bratovštine presvetog Ružarija (Krunice) odlučile su sagraditi kapelicu
na čast Blažene Djevice Marije od Svete krunice. Novčane su priloge prikupljale
po selu. Na njihovu je molbu Djevojačko društvo Srca Isusova, a u korist podi-
zanja kapelice, 3. svibnja 1936. održalo predstavu. Tom je prilikom skupljeno vi-
še od 500 dinara. Prije predstave već je bilo prikupljeno više od 2.000 dinara.
Žene se u početku nisu mogle složiti oko toga na kojemu bi se mjestu gradila ka-
pelica. Jedne su bile za to da se gradi na raskrižju “kod Matkove skele” pod Bo-
sutom, druge su bile mišljenja da kapelicu treba sagraditi pokraj puta da je pro-
laznici vide i da se pred njom mogu pomoliti. Adam Dekanić, zvan Andrenov,
ponudio je komad vrta u tu svrhu, besplatno, ali na niskom terenu, na uglu “ka-
ko se ide s glavnog puta pod baru”. Treće su bile za to da se kapelica gradi na
“dudarnici”, ali za to je bilo potrebno odobrenje zemljišne zajednice. Četvrto je
mjesto za kapelicu bilo uz put, u vrtu “Palackovića” pokraj Jaksa starijega. No,
to je opet bilo općinsko zemljište.

Početkom 1937. godine generalni vikar đakovačkoga i srijemskog biskupa Josip
Sokol napominje da se prije početka gradnje kapelice moralo izvijestiti Biskup-
ski ordinarijat “gdje je mjesto za kapelu određeno, da li u selu ili izvan sela u pol-
ju. Isto tako trebalo se poslati nacrt kapele i označiti iz kakvog će materijala biti
izgrađena i koliko će iznositi trošak gradnje te kako će se taj trošak pokriti. Osim
toga treba priopćiti tko će i na koji način osigurati uzdržavanje kapele. Kakav će
kip biti u toj kapeli. Ovo je prvo što je potrebno utvrditi i o svemu izvijestiti. A
što se tiče parcele na kojoj bi se ta kapela imala sagraditi, ako je potrebno da se
gruntovno prenese na crkveno vlasništvo, tada se to može učiniti i provesti na
naslov: Rkt župa Rokovci. Inače se ne mora izvlastiti nego se može staviti
tovna zabilježba, kojom se za sva vremena osigurava određeni prostor za kapelu,
tako da se ta kapela ne smije porušiti, odstraniti ili prenositi”.

Kada je upravitelj župe Josip Vincens poslao nacrt kapelice, troškovnik i potpi-
sanu obvezu o njezinu uzdržavanju s napomenom da je sakupljeno 1.000 dinara
i da će se potrebni novac još sakupiti, biskup je Akšamović 19. veljače 1937. iz-
dao dozvolu za gradnju te kapelice “obzirom na to, što će se to izgraditi doprino-
som milodara, što je osigurano zemljište na kojem se gradi kapelica i što je osigu-
rano njezino uzdržavanje po Adamu Dekaniću i njegovim nasljednicima”. Na-
dalje, biskup piše: “No ovom se prilikom ujedno već sada zabranjuje u ovoj ka-
pelici obavljanje kakovih sv. čina i obreda ili služenje sv. misa i održavanje večer-
nja. Ova kapelica ima služiti samo kao vidljivi znak pobožnosti vjernika, a jedino
se može do te kapelice povesti procesija na prosne dane, a da se ondje ni tom
prilikom ne izvrši nikakav bogoslužni čin po svećeniku” 

 

 

Kapelica je sagrađena tijekom 1937. godine. Novac je za vrijeme gradnje stalno
pritjecao. Zene su “molile na sve strane i dobivale su”. Željele su da se svečaní bla-
goslov obavi 10. listopada, Kip za kapelicu stajao je 2.000 dinara. Izradio ga je Pe-
tar Jarm iz Strizivojne.

Bratovština Sv. ružarija (krunice)

Na poziv biskupa Josipa Jurja Strossmayera dominikanci su održavali misije po
našim župama. Njihovim se nastojanjem osnivaju bratovštine Sv. ružarija. Takva je bratovština u Andrijaševcima postojala već od 1894, a u Rokovcima a
1928. godine.

 

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: