MOLITVE, Nekategorizirano, ŽIVOT CRKVE

Ovako žena može moliti za svoga muža

Ovako žena može moliti za svog muža:

Nebeski Oče, uzdižem svoga supruga Tebi i molim, sukladno Tvojoj Riječi: Ti mu daj snage da vodi našu obitelj (Jošua 1,7), vrijeme da ju upozna (Ivan 10,14), i strastvenu želju da blago upravlja našim domom (1 Tim 3,4);
Ti blagoslovi njegov rad i pokaži mu kako da Te slavi svakoga dana sa svojim stavom i u svom duhu, te učini da njegov rad donese Tebi slavu (Ps 90,16-17; Dn 6);
da bude mudar upravitelj naših financija i svega što imamo, imajući na umu da sve što imamo dolazi od Tebe, i da si nam sve to dao da Tebe proslavimo (Mt 6,19-21; Lk 16,10-13);
da Te voli svim svojim srcem, dušom, umom i snagom, i da mrzi zlo (Mk 12:30; Ps 97,10); da želi slušati potrebe drugih i da se lako ne razljuti (Jak 1,19) da mu Ti pružiš fizičku, mentalnu i duhovnu zaštitu (Ps 28,7-9; Ps 41; Iv 17,15; 2 Sol 3,3);
da mu Ti daš želju da poučava našu djecu i da im bude primjer pobožnosti (Pnz 6; Ps 78,5-7); da ga Ti uputiš i poučiš kojim putem treba ići (Ps 32,8);
da mu daš mir u svim okolnostima i čvrstoću karaktera u odlukama koje mora danas donositi (1 Kor 14,33; Izr 11,3);
da mu pomogneš da razmišlja o Tvojoj Riječi dan i noć, da moli bez prestanka i da ostane vjeran Kristu do kraja (Ps 1,1-3; Ps 119,18,73; 1 Sol 5,17; Heb 12,1,2); da razvije dobre odnose s drugim muškarcima vjernima Tebi (Ef 4,24,25; Heb 10,24). Amen.

Izvor: https://book.hr/

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: