NASLOVNICA

NEDJELJA CARITASA

Iduća 3. nedjelja došašća slavi se kao nedjelja Caritasa. Toga dana Crkva nas poziva da svoju pažnju usmjerimo prema našoj siromašnoj braći i sestrama i svima koji žive u materijalnoj bijedi i oskudici. Nažalost, u današnje vrijeme sve je više onih koji su velikoj potrebi. Zato ćemo iduće nedjelje milostinju i sve prikupljene darove namijeniti za Caritas. Već dugi niz godina postoji običaj da svoj prilog za Caritas donosimo u kuvertama pa vas molimo da na izlazu iz crkve uzmete caritasove kuverte koje možete iduće nedjelje ubaciti kad se bude skupljala milostinja.

 

PRIKUPLJANJE HRANE ZA SIROMAŠNE OBITELJI

Došašće je vrijeme kada više nego inače trebamo misliti na sironašne i bolesne. Stoga vas pozivamo da iduća dva tjedana na zornice, kao znak kršćanske ljubavi i solidarnosti donesemo nešto od prehrambenih i higijenskih proizvoda koje možemo ostaviti u našoj sakristiji ili župnoj dvorani. Na kraju sve prikupljeno ćemo razvrstati i podijeliti siromašnim obiteljima u našoj župi koje su u potrebi.

Odgovori

SVETA MISA SUBOTA ROKOVCI 29.01.2022 18.30 sati + iz ob. Jelke i Luke Tomković

X