MOLITVE, NASLOVNICA

Vjerujem u Boga koji je ljubav

Vjerujem u ljubav.

Vjerujem u Boga koji je ljubav.

Vjerujem u Isusa Krista koji je vidljiva ljubsznost našeg Boga.

Vjerujem u Duha Svetoga, koji sa našim duhom kliče,, Abba,,

Vjerujem da nas je Otac u Kristu po Duhu Svetom učinio svojom djecom.

Vjerujem u crkvu koja je euharistijska zajednica ljubavi.

Vjerujem u Evanđelje, koje je radosno navještanje beskonačne ljubavi.

Vjerujem u ljude koji ljube i koji žive u službi ljubavi.

Vjerujem u svijet u kojem se kršćanskom ljubavlju može izgradit mir u slobodi.

Vjerujem u život vječni u ljubav, jer vječni je Bog ljubav.

,, Na putu ka Bogu,,

Odgovori

SVETA MISA PETAK ROKOVCI 28.01.2022 18.30 sati + Đuro i Lucija Obradović

X